„Hejnał Oświatowy”

czasopismo Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, to cykliczna publikacja o wieloletniej tradycji. Na rynku wydawniczym istnieje pod obecną nazwą od 1992 r., ale początki sięgają wczesnych lat 70., kiedy to nakładem Instytutu Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych im. W. Spasowskiego (pod egidą Oddziału Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie) zaczął ukazywać się periodyk o nazwie „Przegląd Oświatowo-Wychowawczy”.

 

Miesięcznik adresowany jest do nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz wszystkich zainteresowanych sprawami edukacji. „Hejnał Oświatowy” redagowany jest przez nauczycieli konsultantów MCDN we współpracy z pracownikami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie i Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie. Posiada numer ISSN 1233-7609.

 

Czasopismo składa się ze stałych działów oraz rubryk wprowadzanych czasowo, np. na okres danego roku szkolnego. Obecnie stałe działy to: „Zagadnienia oświatowo-edukacyjne”, „Uczę (się) w szkole”, „Z naszych doświadczeń – przykłady dobrej praktyki”, „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, „Konteksty i inspiracje”, „Książki warte polecenia” i „Komunikaty”. W trakcie roku ukazuje się 10 numerów w wersji papierowej (wersja pierwotna) oraz on-line.

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska nauczycielskiego do „Hejnału Oświatowego” dołączamy (kilka razy w roku) „Dodatki informacyjne”, skierowane do dyrektorów szkół i placówek oświatowych. Ich zadaniem jest dostarczenie odbiorcom rzeczowej informacji o tym, co dzieje się w oświacie.

 

Miesięcznik ma formułę otwartą. Łamy naszego czasopisma udostępniamy wszystkim twórczym nauczycielom. Wierzymy, że w każdym wydaniu nasi Czytelnicy znajdują dużo ciekawych i inspirujących informacji. „Hejnał Oświatowy” to czasopismo dla wszystkich tych, którym nie są obojętne sprawy polskiej oświaty.

 

Zapraszamy do publikowania oraz dzielenia się na łamach naszego czasopisma

swoimi pomysłami i doświadczeniem.