Wydawca „Hejnału Oświatowego”:

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

 Rada Wydawnicza:

Jarosław Chodźko (dyrektor MCDN, przewodniczący), Jolanta Adamczyk, Cezary Burtak, Małgorzata Dutka-Mucha, Tadeusz Szczeklik

 Rada Redakcyjna:

prof. dr hab. Stanisław Palka (przewodniczący), dr hab. Krystyna Ablewicz prof. UJ, dr hab. Władysław Błasiak prof. MWSE, Lech Gawryłow, dr Krzysztof Gerc UJ, dr hab. Jolanta Karbowniczek prof. Akademii Ignatianum, dr Iwona Ocetkiewicz UP, dr hab. Teresa Olearczyk prof. KA, prof. dr hab. Marian Śnieżyński Akademia Ignatianum w Krakowie

 Redaguje zespół w składzie:

Daria Grodzka (redaktor naczelny, MCDN), dr hab. Małgorzata Kaliszewska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Joanna Peter (OKE w Krakowie), Marzena Sula-Matuszkiewicz (PBW w Krakowie), Halina Wesołowska (wicedyrektor MCDN), Sylwester Kopeć (sekretarz redakcji, MCDN) oraz zespół nauczycieli konsultantów MCDN: dr Małgorzata Jaśko, Mariola Kozak, Elżbieta Lęcznarowicz, Wojciech Papaj

 Korekta:

Zofia Wyżlińska

 Adres redakcji:

Redakcja „Hejnału Oświatowego”

ul. Lubelska 23 (MCDN)

30-003 Kraków

tel.: 12 61 71 111; fax: 12 623 77 41

mail: d.grodzka@mcdn.edu.pl

http://hejnaloswiatowy.mcdn.edu.pl/