Szanowni dyrektorzy, nauczyciele, rodzice

Kierujemy do Państwa, publikowany od 1992 r., „Hejnał Oświatowy”, miesięcznik Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, wydawany we współpracy z Kuratorium Oświaty w Krakowie i Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Krakowie. W naszym czasopiśmie dokumentujemy oraz upowszechniamy działania i osiągnięcia edukacyjne szkół i placówek oświatowych z terenu województwa małopolskiego.

Czytelnikom „Hejnału Oświatowego” proponujemy, oprócz aktualnej, rzeczowej informacji oświatowej, teksty poświęcone nowoczesnej edukacji, innowacjom pedagogicznym oraz efektywnemu nauczaniu i uczeniu się.

Dyrektorów i nauczycieli zapraszamy do publikowania na łamach naszego miesięcznika. Dzięki temu, że czasopismo jest opatrzone numerem ISSN, artykuły odnotowane zostają w bibliografii narodowej, a publikowane teksty dostępne są szerokiemu gronu odbiorców w kraju. Państwa praca może zainspirować innych.

Czasopismo jest dostępne w siedzibach Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli:
MCDN ODN w Krakowie, ul. Garbarska 1
MCDN ODN w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
MCDN ODN w Oświęcimiu, ul. Bema 4
MCDN ODN w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30