Informacja dla autorów tekstów „Hejnału Oświatowego”

 
Tekst: format Word for Windows, czcionka Times New Roman; rozmiar czcionki 12; odstęp wiersza 1,5; wymagany tytuł (powinien zawierać słowa kluczowe) i krótkie wprowadzenie – lead (do 150 znaków ze spacjami); krótka informacja o autorze zamieszczona pod tekstem (do 600 znaków ze spacjami) oraz zdjęcie (przesłane w osobnym pliku); przypisy i bibliografia zamieszczone pod tekstem. Wskazana objętość tekstu – ok. 10 000 znaków ze spacjami.

Słowa kluczowe zamieszczone pod tekstem (maks.5).

Przypisy: wg schematu uproszczonego: autor, tytuł, miejsce wydania, rok wydania, strony; w przypadku podania strony internetowej – data wejścia na stronę.

Bibliografia (w układzie alfabetycznym): autor, tytuł, miejsce wydania, wydawnictwo, rok wydania, strony (w przypadku czasopism lub pracy zbiorowej), numer ISBN lub ISSN.

Tabele: przygotowane w Wordzie zamieszczone w tekście. Można je także dosłać w oddzielnych plikach.

Ilustracje i zdjęcia: w formacie JPG o rozdzielczości 300 dpi; przesyłane jako osobne pliki (nie wklejone do tekstu); z wyraźnym wskazaniem autora i podpisem (do 160 znaków).

Artykuły są drukowane jako czarno-białe.

Dostarczone do redakcji teksty zostaną poddane korekcie i redakcji językowej. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany tytułu, wprowadzenia śródtytułów i leadu.

Wybierając problematykę i sposób jej ujęcia warto pamiętać, że założonym adresatem czasopisma jest przede wszystkim nauczyciel-praktyk.

 
Nadesłany materiał nie może naruszać praw autorskich w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (
t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 880).