2017-09-25 - Jak można uzyskać patronat „Hejnału Oświatowego”
 
Jak można uzyskać patronat „Hejnału Oświatowego”

Patronatem obejmujemy konferencje, konkursy i inne wydarzenia związane z polską oświatą. Informacje o patronacie będą zamieszczone w czasopiśmie i na stronie internetowej.

Zainteresowanych prosimy o wysłanie e-maila na adres redaktor naczelnej: d.grodzka@mcdn.edu.pl

W mailu należy opisać wydarzenie, podając:

* nazwę, termin i miejsce przedsięwzięcia/imprezy;
* organizatora (nazwę, adres, telefon, adres mailowy);
* osobę do kontaktów (imię, nazwisko, telefon, adres mailowy);
* adresata przedsięwzięcia/imprezy;
* ogólny, krótki opis wydarzenia;
* propozycje względem patrona medialnego;
* oczekiwania ze strony „Hejnału Oświatowego” w ramach patronatu.

Przewodniczący Rady Wydawniczej na podstawie nadesłanych informacji podejmie decyzję o przyznaniu patronatu „Hejnału Oświatowego”, o czym zawiadomimy mailowo. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych patronat jest przyznawany każdorazowo na jedną edycję.

Patronaty „Hejnału Oświatowego” w 2017 r.

Regionalny Konkurs MCDN „Kreatywny Nauczyciel”

* III edycja Konkursu patriotycznego „Dzieje Krakowa w czasie Wielkiej Wojny. Gra miejska”, PBW im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Kuratorium Oświaty w Krakowie
* Program Bardzo Młoda Kultura, Małopolski Instytut Kultury

· Kraków mniejszości etnicznych i narodowych. Gra miejska, Instytut Europeistyki Uniwersytet Jagielloński

* III Ogólnopolska Konferencja Projektu Bohaterskiej Wyobraźni profesora Zimbardo pt. „Zawsze warto chcieć”, Wydział Edukacji UMK, Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 5 w Krakowie – Akredytowany Ośrodek Szkoleniowy Projektu Bohaterskiej Wyobraźni, Fundacja Zimbardo Youth Center, Fundacja „Zawsze Warto”
* II Nowe Ogólnopolskie Forum Bibliotek Pedagogicznych pt. „Rola biblioteki pedagogicznej w upowszechnianiu nowych technologii w edukacji”, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie
• Projekt edukacyjny „Szkoła w muzeum – ucieczka z ławek”, Muzeum Narodowe w Krakowie
• Wydarzenie kulturalno-naukowe pt. „Białe noce w bibliotece czyli tydzień z kulturą skandynawską”, Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

Powrót