Numer 1/63 / 2005
Hejnał OświatowyDanuta Sołtys - MAŁOPOLSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI DZIAŁA JUŻ 5 LAT
Nasza misja:
Wspieramy rozwój zawodowy kadry oświatowej
i rozwój organizacyjny placówek oświatowych
w drodze ku j a k o ś c i.
Dyrektorowi przypada zwykle rola przedstawienia instytucji od strony liczb i podsumowujących stwierdzeń. Rolę tę podejmuję odnosząc się do wybranych aspektach naszej pracy. Moi koledzy kierujący oddziałami MCDN, przedstawione przez mnie dane osadzą w kontekstach właściwych dla swoich placówek.
Na początek przypomnę, że Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli z oddziałami w Krakowie, Nowym Sączu, Oświęcimiu i Tarnowie jest publiczną placówką doskonalenia o zasięgu wojewódzkim prowadzoną przez Samorząd Województwa Małopolskiego. Realizujemy zadania przewidziane dla placówki o takim, jak nasza, zasięgu od l marca 2000 r.

Halina Król - MAŁOPOLSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KRAKOWIE
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie został w 2000 roku przekształcony z Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w oddział Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Siedziba ODN jest niezmienna od lat i mieści się w zabytkowym Pałacu Tyszkiewiczów “Pod Bałwanami” przy ul. Garbarskiej 1 w Krakowie. Nauczyciele i inni nasi klienci znają dobrze to miejsce, w którym mogą doskonalić swoje umiejętności, wiedzę, i zdobywać nowe kwalifikacje. Uczestnicy szkoleń korzystają z bazy dydaktycznej składającej się z 4 sal dydaktycznych, sali komputerowej, biblioteki zawierającej ponad 13 000 pozycji metodycznych oraz dydaktycznych i multimedialnej czytelni. Mają także możliwość skorzystania z bazy gastronomicznej oferującej ciepłe posiłki. W siedzibie Ośrodka mieści się również księgarnia edukacyjna. Posiadamy tanią bazę noclegową mieszczącą się przy ul. Lubelskiej 23, w której gościmy studiujących nauczycieli, grupy młodzieżowe a także turystów z kraju i zagranicy


Otylia Pulit-Parszewska, Krystyna Dynowska-Chmielewska - MAŁOPOLSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W NOWYM SĄCZU
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Nowym Sączu powstał w 2000 r. z przekształcenia Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Nowym Sączu w jeden z oddziałów Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
Siedzibą placówki jest zabytkowy budynek przy ulicy Jagiellońskiej 61, nazywany w Nowym Sączu “Ciuciubabką”, który od początku swojego istnienia mieści kolejne placówki doskonalenia nauczycieli. Nauczyciele z miasta i okolicznych powiatów znają doskonale ten budynek, bo tutaj od lat odbywają się wszystkie spotkania, tutaj też od wielu lat kształcą i dokształcają się nauczyciele.

Teresa Szakiel - MAŁOPOLSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W OŚWIĘCIMIU
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli jest najmłodszym oddziałem Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Swoją działalność rozpoczął od września 2001 roku. Pierwotną siedzibą ośrodka były dwa pomieszczenia Powiatowego Zespołu nr 2 przy ul. Bema 4 w Oświęcimiu. Obecnie Ośrodek posiada 6 pomieszczeń biurowych, salę wykładową i salę komputerową. W ośrodku pracuje 5 konsultantów i 5 pracowników administracji, obsługi.


Tadeusz Wicki - MAŁOPOLSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W TARNOWIE
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Tarnowie mieści się w centrum miasta, przy ul. Nowy Świat, w budynku dobrze znanym mieszkańcom z charakterystycznych winorośli pokrywających ścianę frontową. Nauczyciele powiatów tarnowskiego, bocheńskiego, brzeskiego i dąbrowskiego wiedzą, że w tym budynku zawsze są oczekiwani, tu uzyskają wsparcie merytoryczne i metodyczne, tu czują się u siebie w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach, w dobrze wyposażonej bibliotece. Mogą też uczestniczyć w szkoleniach prowadzonych przez naszych konsultantów w szkołach, gdyż chcemy być bliżej nauczyciela i bliżej szkoły.
Mocną stroną Ośrodka jest kadra nauczycieli konsultantów o wieloletnim doświadczeniu pedagogicznym, stale dokształcających się na studiach podyplomowych i w ramach międzynarodowych i krajowych programów edukacyjnych. Wszyscy konsultanci w naszym Ośrodku uzyskali kwalifikacje edukatorskie zgodnie ze standardami określonymi przez MEN.


Ewa Kosińska - SŁOWO WSTĘPNE

Sylwester Marynowicz - UTRAFIĆ W POTRZEBY CZYTELNIKA

- ORGANIZACJA EUROPEJSKIEGO ROKU EDUKACJI OBYWATELSKIEJ

Halina Wesołowska - MIĘDZYNARODOWE PARTNERSTWO I EUROPEJSKIE SPOŁECZEŃSTWO PRZYSZŁOŚCI

Małgorzata Bednarek - W TOSCE O JAKOŚĆ

Alicja Rychlicka - JAK PROMUJEMY MCDN

Stanisław Palka - DZIEDZINY SAMOKSZTAŁTOWANIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI

Maria Bal Nowak - WZORCE KULTURY – KALOKAGATHIA

Danuta Skulicz - AUTORYTET NAUCZYCIELA W OPINII MŁODZIEŻY

Beata Markiewicz-Zając - W POGONI ZA KOMPETENCJAMI

Agnieszka Bem - MOJA PRZYSZŁA DZIAŁALNOŚĆ PEDAGOGICZNA W SZKOLE

Katarzyna Dragosz-Nurek - NAJUKOCHAŃSZEJ OSOBIE...

Joanna Torowska - EDUKACJA NA RZECZ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO WOBEC WIELOKULTUROWOŚCI I GLOBALIZMU

Bartłomiej Gołek - EDUKACJA ELEMENTARNA...

Eryk Ostrowski - WIERSZE

Alicja Rychlicka - DODATEK SPECJALNY: PRZYPISY I BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA.Wskazówki dla autorów piszących do „Hejnału Oświatowego"