Numer 2/68 / 2006
Hejnał OświatowyMonika Wójtowicz, Justyna Berniak-Woźny - INTERNET – ZAGROŻENIA I PATOLOGIE
We współczesnych czasach Internet stał się codziennością wielu ludzi na całym świecie – dla jednych jest narzędziem pracy, innym służy do komunikacji i rozrywki. Rola Internetu w naszym życiu wciąż rośnie, ponieważ stanowi on jedno z głównych źródeł informacji o otaczającym nas świecie.
Do najpopularniejszej usług internetowych należą:
– strony www,
– komunikatory,
– poczta elektroniczna,
– czaty,
– listy i grupy dyskusyjne,
– fora dyskusyjne,
– gry w Sieci,
– serwisy P2P.

Agnieszka Ogonowska - MEDIA ELEKTRONICZNE: SZANSA CZY WYZWANIE DLA EDUKACJI?
Pojawienie się mediów elektronicznych nie tylko zmieniło sposoby międzyludzkiej komunikacji. Rewolucja informacyjna doprowadziła do przemian struktury i reguł funkcjonowania życia społecznego. Społeczeństwo informacyjne opiera swój rozwój na nieustannie doskonalonej infrastrukturze komunikacyjnej. Umożliwia ona teoretycznie nieograniczony dostęp do informacji, jej efektywne przetwarzanie i magazynowanie. Zmieniają się również formy aktywności jednostek, między innymi charakter ich pracy (np. telepraca) oraz relacji interpersonalnych (np. powstawanie społeczeństw wirtualnych).

Beata Markiewicz-Zając - UZALEŻNIENI?
Nie znam statystyk, ale szacuję, że około 30 procent naszych obywateli pamięta pojawienie się w ich życiu TELEWIZORA. Ciężki, w topornej obudowie mebel, centralny punkt wielu domów, ośrodek życia rodzinnego i towarzyskiego, po wyłączeniu z kontaktu każdorazowo pieczołowicie otulany firmowym pokrowcem, żeby efektywnie zbierał siły na kolejny dzień eksploatacji. Sąsiedzi skrzykiwali się na wspólne oglądanie Dziennika, czy Tele-Echa, PKF konkurowała z Radiem Wolna Europa, dzieci posiadających ten cud techniki miały wyższe notowania towarzyskie, bo spraszały do siebie na dobranocki i „Misia z Okienka”.

Piotr Wiroński - WIEK BEZ SŁÓW?
Fascynacja nowością, kult postępu i nieodzownie towarzyszący mu w niedługim czasie po zachwycie – strach, stanowią psychiczną otoczkę kreacji cywilizacji już od końca XIX wieku, kiedy technika nabrała dosłownego wiatru w żagle. Międzywojenny entuzjazm awangardy, nowa jakość miast, widziana w ich stalowym pięknie, spotyka się z obawą o przytłoczenie człowieka przez maszynę i z ucieczką w pierwotność (wieś dzieciństwa). Wojenne, i bardziej współczesne źródła satysfakcji technologicznej, to obawa konsekwencji sytuacji użycia produktów rozwoju w złej intencji. Tak jest też z komputerem, urządzeniem tym „groźniejszym”, że w przeciwieństwie do nowoczesnej broni dostępnym przeciętnemu człowiekowi, także uczniowi szkoły.


Klaudia Gargula-Ciuła - POZYTYWNE WZORCE W MEDIACH AUDIOWIZUALNYCH JAKO MODELOWANIE ZACHOWAŃ DZIECI I MŁODZIEŻY

Joanna Aksman - WSPÓŁCZESNE PROGRAMY TELEWIZYJNE O SZTUCE

Agata Sałapa - WPŁYW TREŚCI TELEWIZJI I GIER KOMPUTEROWYCH NA ZACHOWANIA AGRESYWNE UCZNIÓW GIMNAZJUM

Małgorzata Kałużna - KULTURA REGIONALNA W KSZTAŁCENIU I W WYCHOWANIU SZKOLNYM NA PRZYKŁADZIE DZIAŁALNOŚCI SZKÓŁ PRZYGRANICZNYCH

Ewa Dziewiątkowska - PRAKTYKI STUDENCKIE W PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTECE WOJEWÓDZKIEJ W KRAKOWIE

Krystyna Zaufal - „ZBRODNIE W MAJESTACIE PRAWA 1944-1956”

Ewa Dziewiątkowska - KRZYCZEĆ, BIĆ, NISZCZYĆ...RERCENZJA

Ewa Wciślak - O POLSKIEJ EDUKACJI. RECENZJA

Małgorzata Kaliszewska - W STRONĘ INTEGRACJI SZTUK

Małgorzata Kaliszewska - WOKÓŁ METODOLOGII PEDAGOGIKI W STANIE JEJ DYNAMICZNEGO TWORZENIA. RECENZJA

Małgorzata Kaliszewska - ŚWIADOMIE CZERPAĆ ZE ŹRÓDEŁ. RECENZJA

Marzena Sula-Lesisz - BIBLIOGRAFIA: MEDIA