Numer 4/152 / 2016- OD REDAKCJI

- ZAGADNIENIA OŚWIATOWO-EDUKACYJNE

Małgorzata Kaliszewska - Innowacje w przedszkolu. Przegląd problematyki

Dorota Bender - Innowacje pedagogiczne – ważny element w rozwoju edukacji

Ewa Jakubowska - Innowacje i eksperymenty pedagogiczne w systemie oświaty

Krzysztof Polak - Innowacje oświatowe – potrzeba wyobraźni i rozsądku

Bernadeta Kosztyła - Znaki Polskiego Języka Migowego – źródłem zabaw w przedszkolu

Krystyna Dynowska-Chmielewska - Metoda projektu ze strategią PBL (Problem Based Learning) jako innowacyjne rozwiązanie na rzecz wsparcia uczniów zdolnych

Daria Grodzka - „Kreatywny Nauczyciel” – konkurs dla innowacyjnych nauczycieli

Barbara Orłowska - Organizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach

- KONTEKSTY I INSPIRACJE

Ks. Krzysztof Kamieński - Motywy chrztu Mieszka I

- UCZĘ (SIĘ) W SZKOLE

Danuta Sterna - Ocenianie kształtujące. Strategia piąta. Wspomaganie uczniów, by stali się autorami procesu swojego uczenia się

- Z NASZYCH DOŚWIADCZEŃ – PRZYKŁADY DOBREJ PRAKTYKI

Iwona Duran - Twórczy nauczyciel – twórcze dziecko, czyli rola innowacji pedagogicznych w edukacji przedszkolnej

Monika Zatorska - Szkoła z mocą zmieniania świata

Agata Kowal - Klasa sportowa inna niż wszystkie…

Ewa Mauer, Agata Kiełkowicz - Szkoła nowych mediów i technologii

Małgorzata Kulesza - Nauczyciel architektem uczenia się – wyjazd szkoleniowy nauczycieli XIII LO do Szwecji

Magdalena Bubula - Pierwsza w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli międzynarodowa sieć współpracy i samokształcenia

Teresa Szakiel - III Forum Samorządów Uczniowskich nie tylko promocją działalności samorządów

- SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW

Halina Czerwińska - Jak rozmawiać z nastolatkami? Lekcja 3

- KSIĄŻKI WARTE POLECENIA

Marzena Sula-Matuszkiewicz - Innowacje w edukacji

- RECENZJA

Wanda Silezin - Między historią a perspektywami trwania

- INFORMACJE I KOMUNIKATY

- Nauczyciele pytają, prawnik odpowiada

- Konferencja „Nauczanie języków obcych dzieci. Między teorią a praktyką”

- Nowe Ogólnopolskie Forum Bibliotek Pedagogicznych

- Okładka: Warsztaty, fot. M. Kulesza