Numer 5/153 / 2016- OD REDAKCJI

- ZAGADNIENIA OŚWIATOWO-EDUKACYJNE

Zdzisław Pogoda - O strategiach rozwiązywania zadań z matematyki

Jan Górowski, Adam Łomnicki - Odkrywanie twierdzeń z matematyki w procesie nauczania matematyki – czy to możliwe?

Zbigniew Powązka - Przykłady kształtowania wzajemnych związków matematyki i przyrody na różnych etapach edukacji

Beata Jancarz-Łanczkowska - Znaczenie nauczania przedmiotów przyrodniczych dla uczenia się przez całe życie

Karolina Kołodziej - Czy dyskalkulia jest trafną diagnozą w kontekście egzaminu gimnazjalnego z matematyki?

Daria Grodzka - Przedstawiciele Rad Rodziców w Sejmie

Tadeusz Marczewski - Małopolskie matematyczne innowacje pedagogiczne. Próba opisu

Danuta Sterna - Ocenianie kształtujące. OK – obserwacja. Wzajemna koleżeńska obserwacja lekcji

Małgorzata Kulka - A może angielski Program The Gateway Award?

Halina Czerwińska - Jak rozmawiać z nastolatkami? Lekcja 4

Katarzyna Suszkiewicz - Uniwersytecka klasa kompetencji międzykulturowych. Moduł dotyczący relacji w społeczeństwie. Część 1 – Jednostka vs. grupa

Marzena Sula-Matuszkiewicz - Wybrane zagadnienia nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

Małgorzata Kaliszewska - Nowe odczytania faz rozwoju w cyklu życia E. H. Eriksona

Małgorzata Tomera - Podziemna zabawa z edukacją

Daria Grodzka - Konkurs „Kreatywny Nauczyciel” rozstrzygnięty!