Numer 8-9/155 / 2016

„Hejnał Oświatowy”

 

8-9/155/2016 – pobierz PDF

 

OD REDAKCJI

 

DYDAKTYKA I WYCHOWANIE – TEORIA I BADANIA

Bartłomiej Gołek, Kilka uwag o kompetencjach pedagogicznych współczesnego nauczyciela

 

ZAGADNIENIA OŚWIATOWO-EDUKACYJNE

Krzysztof Polak, Twórczy, czyli właściwie jaki? O stylu pracy nauczyciela

Wojciech Papaj, Tradycyjne wartości w nowoczesnej szkole

Ilona Dudzik-Garstka, Autorytet nauczyciela – potrzeba czy konieczność

Teresa Szakiel, Edukacja patriotyczna i obywatelska w szkole w praktyce szkolnej – przyczynek do refleksji nad celami

Agnieszka Kulig, Internetowe formy wypowiedzi w pracy nowoczesnego polonisty

Kinga Anna Gajda, Aneta Pazik, Gra symulacyjna

Franciszek Ruchała, O egzaminach maturalnych słów kilka

Diana Jagodzińska, Edukacja prawna – luksus czy zaniedbana konieczność?

 

CO NOWEGO W EDUKACJI

Jerzy Grad, Wypoczynek dzieci i młodzieży według nowych zasad

 

UCZĘ (SIĘ) W SZKOLE

Danuta Sterna, Ocenianie kształtujące. Techniki sprzyjające wprowadzaniu strategii. Cz. I

 

Z NASZYCH DOŚWIADCZEŃ – PRZYKŁADY DOBREJ PRAKTYKI

Ewa Binek, Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języka angielskiego II etapu edukacyjnego – podsumowanie

Anna Łukasik, Nauczyciel-kreator

Judyta Ziętkowska, Gdzie nie spojrzysz, tam młodzi z pasją

 

SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW

Halina Czerwińska, Jak rozmawiać z nastolatkami? Lekcja 6

 

KSIĄŻKI WARTE POLECENIA

Marzena Sula-Matuszkiewicz, Współczesne wyzwania wobec zawodu nauczycielskiego

 

ZDARZYŁO SIĘ

Kinga Anna Gajda, Konkurs „Wielokulturowe dziedzictwo mojego regionu” już za nami!

Marzena Sula-Matuszkiewicz, „Dzieje Krakowa w czasie Wielkiej Wojny”. Sprawozdanie z realizacji projektu edukacyjnego

Uroczystość wręczenia nagród laureatom Regionalnego Konkursu MCDN „Kreatywny Nauczyciel” – fotogaleria

 

Okładka: Fot. E. Demczuk

 

 

DODATEK INFORMACYJNY DLA DYREKTORÓW

SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1/11/2016

 

 

Ewa Jakubowska, Z czym startujemy w nowy rok szkolny 2016/2017? Prawne vademecum dyrektoraBartłomiej Gołek - Kilka uwag o kompetencjach pedagogicznych współczesnego nauczyciela

Krzysztof Polak - Twórczy, czyli właściwie jaki? O stylu pracy nauczyciela

Wojciech Papaj - Tradycyjne wartości w nowoczesnej szkole

Ilona Dudzik-Garstka - Autorytet nauczyciela – potrzeba czy konieczność

Teresa Szakiel - Edukacja patriotyczna i obywatelska w szkole w praktyce szkolnej – przyczynek do refleksji nad celami

Agnieszka Kulig - Internetowe formy wypowiedzi w pracy nowoczesnego polonisty

Kinga Anna Gajda, Aneta Pazik - Gra symulacyjna

Franciszek Ruchała - O egzaminach maturalnych słów kilka

Diana Jagodzińska - Edukacja prawna – luksus czy zaniedbana konieczność?

Jerzy Grad - Wypoczynek dzieci i młodzieży według nowych zasad

Danuta Sterna - Ocenianie kształtujące. Techniki sprzyjające wprowadzaniu strategii. Cz. I

Ewa Binek - Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języka angielskiego II etapu edukacyjnego – podsumowanie

Anna Łukasik - Nauczyciel-kreator

Judyta Ziętkowska - Gdzie nie spojrzysz, tam młodzi z pasją

Halina Czerwińska - Jak rozmawiać z nastolatkami? Lekcja 6

Marzena Sula-Matuszkiewicz - Współczesne wyzwania wobec zawodu nauczycielskiego

Kinga Anna Gajda - Konkurs „Wielokulturowe dziedzictwo mojego regionu” już za nami!

Marzena Sula-Matuszkiewicz - „Dzieje Krakowa w czasie Wielkiej Wojny”. Sprawozdanie z realizacji projektu edukacyjnego

- Uroczystość wręczenia nagród laureatom Regionalnego Konkursu MCDN „Kreatywny Nauczyciel” – fotogaleria

- DODATEK INFORMACYJNY DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1/11/2016

Ewa Jakubowska - Z czym startujemy w nowy rok szkolny 2016/2017? Prawne vademecum dyrektora