Numer 11/157 / 2016

„Hejnał Oświatowy”

11/157/2016

 

11/157/2016 – pobierz pdf

 

OD REDAKCJI

DYDAKTYKA I WYCHOWANIE – TEORIA I BADANIA

Katarzyna Sygulska, Wartości w pracy nauczyciela

 

ZAGADNIENIA OŚWIATOWO-EDUKACYJNE

Barbara Pastuszek-Lipińska, Edukacja i trening muzyczny – natura, charakter, korzyści

Anna Trzcionka-Wieczorek, Walory wczesnej edukacji muzycznej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Bernadeta Kosztyła, Aktywność taneczna w edukacji elementarnej

Małgorzata Ostrowska, Danuta Sterna, O wykorzystaniu TIK w nauczaniu. Cz. II

 

UCZĘ (SIĘ) W SZKOLE

Danuta Sterna, Ocenianie kształtujące. Techniki sprzyjające wprowadzaniu strategii. Cz. III

 
Z NASZYCH DOŚWIADCZEŃ – PRZYKŁADY DOBREJ PRAKTYKI

Alicja Kolbusz, Promocja dobrych praktyk edukacyjnych w MCDN ODN w Nowym Sączu

Iwona Nowak, Książka na kolanie, czyli kreatywność i czytanie

Alicja Kolbusz, Mistrz i nauczyciel. O edukacji artystycznej w szkole

Danuta Mroczek, Tajemnice sztuki współczesnej

Grażyna Polak, Edukacja artystyczna w Szkole Podstawowej nr 11 w Oświęcimiu

 SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW

Halina Czerwińska, Jak rozmawiać z nastolatkami? Lekcja 8

 

KSIĄŻKI WARTE POLECENIA

Marzena Sula-Matuszkiewicz, O znaczeniu edukacji artystycznej

 

RECENZJA

Małgorzata Kaliszewska, Halina Semenowicz – matka i obywatelka. Przywracanie pamięci

 

KONTEKSTY I INSPIRACJE

Barbara Kozik, Henryk Sienkiewicz – Patron Roku 2016

Weronika Idzikowska, SYNAPSY – wspieramy nauczycieli i animatorów kultury

 

INFORMACJE I KOMUNIKATY

Agnieszka Paciorek, Programy, które pomagają lepiej uczyć

Dominik Oleksy, Na spotkanie z historią… Oferta edukacyjna Muzeum Historycznego Miasta Krakowa

 

DODATEK INFORMACYJNY DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

 

Okładka: Dzieci z kl. I podczas zajęć plastycznych Słoń Elmer – maska, fot. J. Chałak