Numer 12/158 / 2016

12/158/2016 – pobierz pdf

 
OD REDAKCJI

ZAGADNIENIA OŚWIATOWO-EDUKACYJNE

Ks. Jacek Siewiora, Edukacja szkolna jako spotkanie dialogiczne

Anna Błasiak, Kształtowanie kultury pedagogicznej (wychowawczej) rodziców – współczesną potrzebą, koniecznością czy przeżytkiem?

Bożena Pawlak, W drodze ku partnerstwu nauczycieli i rodziców w edukacji dziecka

Mariola Kozak, Od deklaracji partnerstwa do współpracy rodziców i nauczycieli na co dzień

Ilona Dudzik-Garstka, Partnerskie spotkania z rodzicami, czyli wywiadówka inaczej

Halina Czerwińska, Nie będę z nikim rozmawiać!

Mirosława Grzemba-Wojciechowska, Dyrektor szkoły partnerem i sprzymierzeńcem rodziców

Bernadeta Kosztyła, Współpraca nauczycieli z rodzicami wychowanków edukacji elementarnej

Ewa Jakubowska, Rodzice w szkole – uwarunkowania prawne

Małopolskie Talenty to tworzenie nowych szans edukacyjnych

 
UCZĘ (SIĘ) W SZKOLE

Danuta Sterna, Ocenianie kształtujące. Techniki sprzyjające wprowadzaniu strategii. Cz. IV

 
Z NASZYCH DOŚWIADCZEŃ – PRZYKŁADY DOBREJ PRAKTYKI

Małgorzata Jaśko, ks. Jacek Siewiora, Szkoła i rodzina. Współpraca i dialog

Leokadia Urbaniak, „Szkoła Współpracy” – innowacyjne podejście do współpracy przedszkola z rodzicami

 
SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW

Halina Czerwińska, Jak rozmawiać z nastolatkami? Lekcja 9

 

KSIĄŻKI WARTE POLECENIA

Marzena Sula-Matuszkiewicz, Rodzice w przedszkolu i szkole

Anna Walska-Golowska, Istota współpracy rodziców i nauczycieli w szkole

 
KONTEKSTY I INSPIRACJE

Anna Kapusta, Szczęśliwa Żabka i Dobry Dorosły. Warsztat rozwojowy dla Dziecka i Dorosłego: czynniki procesu biblioterapeutycznego

 
INFORMACJE I KOMUNIKATY

Daria Grodzka, Spotkanie Edukacji Alternatywnej

SYNAPSY – nowy portal poświęcony edukacji kulturowej w Małopolsce

 
 

DODATEK INFORMACYJNY DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Jolanta Czuchnowska, Współpraca z rodzicami kluczem do efektywnej edukacji

 

Okładka: Fot. T. Łopuszyński