Numer 1/159 / 2017

„Hejnał Oświatowy”

1/159/2017

 1/159/2017 – pobierz pdf

 Od redakcji

Zagadnienia oświatowo-edukacyjne

Tomasz Garstka, Wspieranie krytycznego myślenia uczniów

Lidia Ippoldt, Czy dziecko XXI wieku ma szansę być aktywnym czytelnikiem?

Paulina Knapik, Czytanie jest pasją i kluczem do mądrości

Anna Walska-Golowska, Źródło wiedzy i rozrywki… książka popularnonaukowa dla dzieci i młodzieży

Dorota Bełtkiewicz, Logopedyczna bajka terapeutyczna: dobra praktyka – dobra mowa, dobre emocje

Wojciech Papaj, Przerabiać, omawiać czy słuchać – o strategii pracy z lekturą (nie tylko obowiązkową)

Teresa Wejner-Jaworska, Rozwijanie kreatywności uczniów w toku zajęć lekcyjnych

 
Profilaktyka w szkole

Bożena Makowska, Zadania nauczycieli wychowania fizycznego w zakresie realizacji pierwszorzędowej profilaktyki uzależnień

 
Uczę (się) w szkole

Danuta Sterna, Ocenianie kształtujące. Techniki sprzyjające wprowadzaniu strategii. Cz. V

 
Z naszych doświadczeń – przykłady dobrej praktyki

Magdalena Jamka, Ewa Madej, Ja czytam, ty czytasz, niech oni czytają... Jak uczyć ciekawiej? – nieszablonowe metody, odnoszące się do omawiania lektur w szkole

Jolanta Pytel, Rekomendacja 39, czyli sposób na nieczytanie gimnazjalistów

 
Szkoła dla rodziców i wychowawców

Halina Czerwińska, Jak rozmawiać z nastolatkami? Lekcja 10

 

Książki warte polecenia

Marzena Sula-Matuszkiewicz, Nie – czytanie, czyli „Jak rozmawiać o książkach, których się nie czytało?”

 
Konteksty i inspiracje

Anna Piszewska, Z czytaniem za pan brat

Kinga Anna Gajda, Śladami literackiego Lwowa w Krakowie

 

Informacje i komunikaty

Renata Królikowska, Aldona Kruk, Monika Bałazy, Jarosław Miszczyk, Konkurs na projekt okładki ,,Sienkiewicz baśniami malowany'

 

Okładka: Klaudia w krainie baśni, fot. E. Pąchalska