Numer 2/160 / 2017

„Hejnał Oświatowy”

2/160/2017

 2/160/2017 – pobierz pdf

 Od redakcji

Zagadnienia oświatowo-edukacyjne

Renata Kowal, Działalność wolontariacka w placówkach oświatowych

Ewa Jakubowska, Wolontariat… nie tylko szkolny

Monika Pendolska, Krok po kroku organizacja szkolnego wolontariatu

Teresa Szakiel, Samorządność podstawą przygotowania uczniów do aktywnego udziału w życiu społecznym

Wolontariusz Roku – konkurs MEN

Witold Pająk, Warsztat nauczyciela matematyki

 

Co nowego w edukacji

Mariusz Stinia, Język obcy na etapie edukacji wczesnoszkolnej – garść refleksji przy lekturze projektu podstawy programowej

 

Uczę (się) w szkole

Danuta Sterna, Ocenianie kształtujące. Techniki sprzyjające wprowadzaniu strategii. Cz. VI

 
Z naszych doświadczeń – przykłady dobrej praktyki

Agata Polek, Wolontariat – szkołą życia

Alicja Czerwińska-Franek, Budzenie empatii, czyli o wolontariacie...

Bernadeta Szklarska, Katarzyna Pelc, Projekt Profesora Zimbardo w szkole

Marzena Kędra, Samorządność w Cogito

Nowa seria wydawnicza pt. „Kultura szkoły”

Małgorzata Janusiewicz, E‘viva Erasmus +!

 

Książki warte polecenia

Marzena Sula-Matuszkiewicz, Uczenie się przez działanie

 

Konteksty i inspiracje

Kinga Anna Gajda, Polski Petersburg

 

Okładka: Działalność Szkolnego Centrum Wolontariatu „Empatia”, fot. J. Chramęga-Mucha