Numer 3/2017 / 2017

3/161/2017 – pobierz pdf

 
Od redakcji

Zagadnienia oświatowo-edukacyjne

Karol Kowalczuk, Programowanie: edukacyjna innowacja przyszłości

Szymon Domaradzki, Baltie – czarodziej na zajęciach

Paweł Wójciak, Wykorzystanie gry dydaktycznej Scottie Go! w nauczaniu programowania

Artur Pelo, „Może zostanę informatykiem”

Barbara Kozik, Nauczanie programowania – przegląd narzędzi i aplikacji

Damian Cisowski, Historyczna podróż z liczbą 

Witold Pająk, Środki dydaktyczne w nauczaniu matematyki

Karolina Kołodziej, Wyzwalanie kreatywności matematycznej w uczniach

Tomasz Garstka, Między neuronauką a neuroedukacją

 

Uczę (się) w szkole

Danuta Sterna, Techniki sprzyjające wprowadzaniu strategii oceniania kształtującego. Cz. VII

 
Z naszych doświadczeń – przykłady dobrej praktyki

Magdalena Bubula, Doskonalenie kompetencji z zakresu nauczania programowania

 Książki warte polecenia

Marzena Sula-Matuszkiewicz, Lekcje z tabletem i komputerem, czyli to, co (nie tylko) dzieci lubią…

Barbara Kozik, Media społecznościowe w nauczaniu

 

Konteksty i inspiracje

Małgorzata Kulka, Program UE Erasmus + w służbie niepełnosprawnym wychowankom SOSW nr 3 w Krakowie

 
Informacje i komunikaty

Zgłoś się na kurs warsztatowy w ramach drugiej edycji programu SYNAPSY!

SZKOŁA W MUZEUM – UCIECZKA Z ŁAWEK – projekt Muzeum Narodowego w Krakowie

 
Dodatek informacyjny dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych

 

Ewa Jakubowska, Szkoła w obszarze trzech ustaw, czyli jak „oswoić” kilkaset artykułów i paragrafów nowych przepisów

 

Okładka: Fot. M.Grewenda