Numer 4/2017 / 2017

„Hejnał Oświatowy”

4/162/2017– pobierz pdf

 

Od redakcji

Zagadnienia oświatowo-edukacyjne

Jacek Siewiora, Wychowanie ku wartościom w szkole

Alicja Janiak, Dziecko w pedagogii Janusza Korczaka najwyższą wartością – aktualność przesłania

Elżbieta Płóciennik, Wychowanie w przedszkolu – potrzeba i wyzwanie

Tomasz Łączek, Wychowanie do wartości młodzieży w epoce ponowoczesności

Krzysztof Gerc, Rola nauczyciela w odkrywaniu świata wartości i kształtowaniu postaw uczniów

Wiesława Krysa, Wychowawcza funkcja szkoły

Krzysztof Polak, Wychowanie do wartości. Powinność nauczyciela i godność ucznia

Zbigniew Powązka, Przykłady zadań matematycznych z II, III i IV etapu edukacyjnego inspirujących różne postawy uczniów

Jerzy Matwijko, Inicjatywy i kreatywność uczniów w rozwiązywaniu zadań ze sprawdzianów po klasie VI

Wojciech Pająk, Praca z tekstem matematycznym

Bożena Zawadzka, Małgorzata Kaliszewska, Pamięci Profesora Macieja Demela (1923-2017) – twórcy pedagogiki zdrowia

 

Uczę (się) w szkole

Danuta Sterna, Techniki sprzyjające wprowadzaniu strategii oceniania kształtującego. Cz. VIII

 Z naszych doświadczeń – przykłady dobrej praktyki

Sylwia Igielska, Łukasz Ślusarz, O wzbudzaniu promatematycznych postaw uczniów

 

Książki warte polecenia

Marzena Sula-Matuszkiewicz, Wychowanie do wartości

 

Informacje i komunikaty

II Nowe Ogólnopolskie Forum Bibliotek Pedagogicznych

Nowa seria wydawnicza Kultura Szkoły

 

 

Okładka: Fot. E. Demczuk