Numer 5/2017 / 2017

„Hejnał Oświatowy”

5/163/2017

 
5/163/2017 – pobierz pdf

 Od redakcji

Zagadnienia oświatowo-edukacyjne

Katarzyna Braun, Wychowanie do wartości w Szkolnych Klubach Wolontariatu

Anna Walska-Golowska, Zofia Walska, Kształtowanie patriotyzmu na etapie wczesnej edukacji

Marzena Sula-Matuszkiewicz, Edukacyjne gry planszowe i miejskie w nauczaniu historii i wychowaniu patriotycznym

Barbara Kozik, Dorota Lenar, Przykłady działań PBW w Nowym Sączu w zakresie edukacji patriotycznej i historycznej

Tomasz Stachów, Oddział „Ulica Pomorska” Muzeum Historycznego Miasta Krakowa jako przestrzeń krzewienia i umacniania patriotyzmu

Witold Pająk, Język matematyki

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie informuje

Joanna Peter, Przemysław Majkut, Rola obserwacji w systemie egzaminów zewnętrznych

 

Uczę (się) w szkole

Danuta Sterna, Techniki sprzyjające wprowadzaniu strategii oceniania kształtującego. Cz. IX

 Z naszych doświadczeń – przykłady dobrej praktyki

Dorota Stono, Danuta Sygnarowicz, Projekt „Cztery pory roku, czyli radłowskie przemiany”, realizowany w ramach „Kulthurry” i innowacji pedagogicznej w Zespole Szkół w Radłowie

Jadwiga Gołda, Magdalena Tataruch, Edyta Sekunda, Seminarium Integracyjne na BIS

Magdalena Bubula, Fascynujący świat Professional Writing

 

Konteksty i inspiracje

Małgorzata Kaliszewska, Współczesna wartość pedagogiki Celestyna Freineta

 Zaprosili nas

Anna Walska-Golowska, „Zawsze warto chcieć!". Relacja z III Ogólnopolskiej Konferencji Projektu Bohaterskiej Wyobraźni prof. Zimbardo

Klaudia Poparda, „Mentoring w szkole – indywidualna forma rozwoju nauczycieli”. Relacja z konferencji

 Informacje i komunikaty

II Nowe Ogólnopolskie Forum Bibliotek Pedagogicznych

Jak się uczyć to tylko z pasją

Rok 2017 rokiem sześciu patronów

 
 

Okładka: Spektakl „Złamane skrzydło”, Zespół Szkół w Radłowie, fot. 1. D. Sygnarowicz, fot. 2. D. Stono