Numer 8-9/2017 / 2017

„Hejnał Oświatowy”

8-9/165/2017

 

8-9/165/2017 – pobierz pdf

 

Od redakcji

Dydaktyka i wychowanie – teoria i badania

Alicja Janiak, Wolność a wychowanie – korczakowski dyskurs

 

Co nowego w edukacji

Alicja Kolbusz, Reforma edukacji 2017. Zmiany w podstawie programowej wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

Iwona Nowak, Nauczanie plastyki w świetle nowej podstawy programowej

Tadeusz Marczewski, O tworzeniu nauczycielskiej strategii nauczania matematyki, czyli o nowej podstawie programowej raz jeszcze

Magdalena Bubula, Idea zmian w nauczaniu informatyki w nowej podstawie programowej 2017

Grażyna Polak, Zajęcia wychowania do życia w rodzinie w świetle reformy edukacji

Marta Galos, Wrzesień

 

Zagadnienia oświatowo-edukacyjne

Tomasz Łączek, Sukces edukacyjny w kontekście ewolucji przestrzeni współczesnej szkoły

Agata Łuczyńska, Jak radzić sobie z fake newsami?

 

Z naszych doświadczeń – przykłady dobrej praktyki

Małgorzata Janusiewicz, Korzyści z Euro Innowacji (Erasmus+ KA1) czyli nowa jakość w nauczaniu 

Wioletta Perzanowska, Praktyka zawodowa w Londynie – projekt Erasmus+

 

Kreatywny Nauczyciel

Ewa Gieracka, Elżbieta Ptak, Iwona Duran, Zdrowie w pigułce – Aktywne Zielone Przedszkole …i nie tylko

 

Konteksty i inspiracje

Kinga Anna Gajda, Trzeba pozwolić uczniom działać

 

Zaprosili nas

Daria Grodzka, Jakie jest nasze dziedzictwo: wystawa w Muzeum Narodowym w Krakowie

Anna Walska-Golowska, Marta Truszczyńska, Upowszechnianie nowych technologii w edukacji przez biblioteki pedagogiczne

Marzena Sula-Matuszkiewicz, Konkurs Patriotyczny „Kosą i bagnetem. Polacy w walce o niepodległość pod wodzą Kościuszki i Piłsudskiego” rozstrzygnięty!

 

Informacje i komunikaty

Tomasz Garstka, Wrocław – stolicą nauki we wrześniu!

Regionalny konkurs „Kreatywny Nauczyciel”

Konferencje z warsztatami „W sieci cyfrowych zagrożeń i uzależnień”

Kraków: obrady Komitetu Światowego Dziedzictwa

 

Dodatek informacyjny dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych

Ewa Jakubowska, Zarządzamy zreformowaną szkołą, czyli co czeka dyrektorów po wakacyjnej przerwie

 

Okładka: Fot. T. Łopuszyński