Numer 10/2017 / 2017

„Hejnał Oświatowy”

10/166/2017

 
10/166/2017 – pobierz pdf

Co nowego w edukacji

Ilona Dudzik-Garstka, Mariola Kozak, Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki w świetle najnowszych zmian w prawie oświatowym

Ilona Dudzik-Garstka, Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych – najważniejsze zmiany

Małgorzata Borowska-Leszczyszyn, Obserwacja Wybranych Uczniów

 Zagadnienia oświatowo-edukacyjne

Iwona Sikorska, Marta Paluch-Chrabąszcz, Odporność psychiczna u uczniów – jak ją kształtować?

Wiesława Krysa, Kto tu rządzi?! O rozwiązywaniu konfliktów i przeciwdziałaniu przemocy

Paweł Wójciak, Bezpieczne media społecznościowe – prawda czy fałsz?

Jerzy Grad, Odpowiedzialność prawna nauczycieli w kontekście bezpieczeństwa w szkole

Tomasz Łączek, Znaczenie samoedukacji w procesie doskonalenia kompetencji nauczyciela

 Z naszych doświadczeń – przykłady dobrej praktyki

Kinga Witek, Międzyprzedszkolny turniej wiedzy o bezpieczeństwie w Przedszkolu nr 31 w Tarnowie

Danuta Rozner, Czy warto uczyć inaczej? – nauczyciel z pasją tworzenia

Kinga Anna Gajda, Edukacja regionalna w mikro postaci

 Konteksty i inspiracje

Małgorzata Jaśko, Wartości w życiu szkoły i pracy nauczyciela

 Recenzje

Małgorzata Kaliszewska, Konteksty, dylematy i implikacje profesjonalnego przygotowania nauczycieli

 Książki warte polecenia

Marzena Sula-Matuszkiewicz, Bezpieczna szkoła

Nowości wydawnicze

 

Wspomnienie

Józef Kuźma, Władysława Maria Francuz

 

Zdarzyło się

Daria Grodzka, Konferencja: Pokazać – Przekazać 2017

 

Informacje i komunikaty

Kraków: Narodowy Kongres Nauki 2017

 

 

Okładka: Fot. T. Łopuszyński