Numer 11/2017 / 2017

„Hejnał Oświatowy”

11/167/2017

 

11/167/2017 – pobierz pdf

 

Od redakcji

 

Zagadnienia oświatowo-edukacyjne

Elżbieta Płóciennik, Wspieranie rozwoju mądrości dziecka w przedszkolu

Bernadeta Kosztyła, Metody wszechstronnego rozwoju małego dziecka w świetle doświadczeń praktycznych

Witold Pająk, O dowodzeniu twierdzeń

 

Dyrektor szkoły, placówki

Stanisław Rozwadowski, Wdrożenie RODO w szkole i placówce

 

Bezpieczeństwo w Internecie

Sylwester Bębas, Zagrożenia dla dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie informuje

Teresa Bulska-Leśniak, Maria Szymkowska, Współczesny młody człowiek wobec groteski i ironii tekstów literackich. O przyczynach porażek maturzystów na poziomie rozszerzonym z języka polskiego

 

Z naszych doświadczeń – przykłady dobrej praktyki

Jadwiga I. Kiełbus, Zabawa cenną i niezastąpioną formą edukacji przedszkolaka

Aneta Bogacz, Rozwój i pomaganie przez ćwiczenia i bieganie

 

Konteksty i inspiracje

Halina Wesołowska, Akademia Dziedzictwa Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej

Anna Radziejowska, Czy nauka w szkole może być ciekawa? – czyli jak wspierać nauczycieli w procesie kształcenia

 

Książki warte polecenia

Marzena Sula-Matuszkiewicz, Motywowanie do nauki dzieci w przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym

 

Recenzje

Małgorzata Kaliszewska, „Ekologia umysłu” pod rozwagę pedagogów i nauczycieli

 

Zdarzyło się

Marek Czaja, Z kroniki brzeskiej Filii Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie

 

Informacje i komunikaty

Forum Edukacji Kulturowej SYNAPSY 2017

 

 

Okładka: Fot. T. Łopuszyński