Numer 12/168 / 2017

„Hejnał Oświatowy”

12/168/2017

 
12/168/2017 – pobierz pdf

 Od redakcji

 Zagadnienia oświatowo-edukacyjne

Kamila Czajka, Otyłość, nadwaga, niedowaga – skutki zdrowotne nieprawidłowej masy ciała u dzieci i młodzieży

Paulina Liszka, Nawyki żywieniowe dzieci i młodzieży

Marta Lutak, Marnowanie żywności – problem, na który każdy z nas ma wpływ

Bożena Alejziak, Rola i znaczenie aktywności fizycznej w rozwoju i wychowaniu dzieci i młodzieży

Bernadeta Kosztyła, Monika Romańczuk, Rola zabaw ruchowych we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka

 Książki warte polecenia

Motoryczność człowieka

Marzena Sula-Matuszkiewicz, Zabawy ruchowe

 Konteksty i inspiracje

Agnieszka Marzęcka, „Recepta na zdrowie” – warsztaty promujące zdrowie

 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie informuje

Maria Michlowicz, Anna Gruntkowska, O wybranych aspektach doskonalenia umiejętności egzaminatora w kontekście szkoleń merytorycznych przed ocenianiem wypracowań uczniowskich

Z naszych doświadczeń – przykłady dobrej praktyki

Beata Grabowska, Małgorzata Półtorak, Wioletta Urban, „Tańczymy, śpiewamy zdrowo się odżywiamy”

Joanna Piecha Beata Biela, Kilka słów o projekcie współpracy w ramach promocji zdrowego stylu życia

Daria Grodzka, Kraków: Forum Jakości 2017

Ewelina Wnęk-Cepuch, Agnieszka Lasoń-Leonardi, Projekt „Aktywność fizyczna i zdrowy styl życia to przyjemność dla każdego” – wielkim sukcesem wśród uczniów edukacji wczesnoszkolnej

Anna Kołakowska-Stefanini, Wykorzystanie programów unijnych w praktyce szkolnej

 

Informacje i komunikaty

Artur Jachna, „Krowoderskie lekcje” – unikalna forma edukacji o dziejach lokalnych

Akademia Dziedzictwa Kresów Wschodnich Rzeczpospolitej. Wyjazd edukacyjno-szkoleniowy nauczycieli na Ukrainę – fotogaleria

 

 

Okładka: Fot. T. Łopuszyński