Numer 1/169 / 2018

1/169/2018 – pobierz pdf

 Od redakcji

 Zagadnienia oświatowo-edukacyjne

Krzysztof Polak, Kształtowanie kultury języka uczniów jako zadanie szkoły

Małgorzata Bzibziak, Kultura języka

Magdalena Jamka, Język polski jest w nas i jest nami

Wojciech Papaj, O kompetencjach językowych młodzieży – w szkole i poza nią

Magdalena Jamka, Język nie tak giętki…

Lidia Ippoldt, Scenariusz zajęć z elementami bajkoterapii, poświęconych kulturze języka

Małgorzata Janusz-Nowicka, Za biblioteczną ladą, przy komputerze i przy szkolnej tablicy

Bernadeta Kosztyła, Rola zabaw słownych w rozwoju umysłowym dziecka – z doświadczeń zawodowych

Bernadeta Kosztyła, Monika Romańczuk, Wspomagające i alternatywne sposoby komunikacji w terapii WWRD

Jacek Siewiora, Komunikacja międzypokoleniowa. Między marzeniem a rzeczywistością

 Co nowego w edukacji

Anna Gruntkowska, Egzamin ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019

 Wywiad numeru

Daria Grodzka, Dbajmy o język – rozmowa z Mieczysławem Czumą i Leszkiem Mazanem

 Książki warte polecenia

Marzena Sula-Matuszkiewicz, Igranie z polszczyzną

Małgorzata Bzibziak, Kultura językowa uczniów (zestawienie bibliograficzne w wyborze)

 Kobiety w polskiej pedagogice i edukacji

Marta Jesionek, Helena Radlińska

 Recenzja

Teresa Gumuła, Eliza Freinet jako promotorka zdrowia. I nie tylko

 Konteksty i inspiracje

Katarzyna Szewczyk, Edukacja i biznes – idealne partnerstwo na rzecz rozwoju zawodowego

 Informacje i komunikaty

2018 Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania Niepodległości. Sejmowi patroni nowego roku

Uroczystość 25-lecia „Hejnału Oświatowego” – fotogaleria

 

 

Okładka: Fot. T. Łopuszyński