Numer 3/171 / 2018

„Hejnał Oświatowy”

3/171/2018

 

3/171/2018 – pobierz pdf

 Od redakcji

 Zagadnienia oświatowo-edukacyjne

Joanna Torowska, Dziedzictwo kulturowe – czym jest, dlaczego jest ważne i czy zasługuje na ochronę?

Ks. Krzysztof Ordziniak, Małgorzata Strzelec, O niematerialnym dziedzictwie kulturowym… i Szkole Świętego Rocha

Kinga Anna Gajda, Indywidualizm  jako element nauczania o multiwersalnym dziedzictwie

Kamil Stasiak, Rola muzeów w edukacji o dziedzictwie kulturowym

Barbara Kozik, Rola bibliotek w zachowaniu i kształtowaniu dziedzictwa kulturowego

Mirosława Bałazy, Joanna Nowostawska-Gyalókay, Sebastian Wacięga, Katarzyna Dzigańska, Temat lekcji – dziedzictwo. Projekty Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie

Katarzyna Zarzycka, Rozgryźć dziedzictwo w szkole

 Konteksty i inspiracje

Marcin Chorązki, Ziemiaństwo polskie – utracona elita społeczna

 Z naszych doświadczeń – przykłady dobrej praktyki

Aneta Baran, Nie taki diabeł straszny

Dorota Stono, Danuta Sygnarowicz, Jak zainteresować uczniów dziedzictwem

 Książki warte polecenia

Marzena Sula-Matuszkiewicz, Uczymy się szacunku dla dziedzictwa kultury lokalnej, aby stać się obywatelami świata

 Informacje i komunikaty

Czym jest Znak Dziedzictwa Europejskiego

Zapraszamy do skorzystania z portalu „Niematerialne”

Seminarium „Edukacja kulturowa w szkole” – fotogaleria

 

 
Okładka: Spektakl „Rogata legenda”, Zespół Szkół w Radłowie, fot. J. Stono