Numer 3/69 / 2006
Hejnał OświatowyJoanna Zagórska - PATRIOTYZM, SAMORZĄDNOŚĆ, DEMOKRACJA
Upłynęły już ponad dwa lata od 1 maja 2004 roku, czyli od dnia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, ale do dziś pamiętamy gorący okres oczekiwania. Pamiętamy niepewne dni referendum, liczne ustalenia, rozmowy na wysokim szczeblu i dyskusje w naszych domach: co będziemy z tego mieli? Zastanawiali się wszyscy: młodzi i starsi, bardziej i mniej wykształceni, spełnieni zawodowo i ci bez pracy.

Aleksandra Lorenc-Steinmec, Alicja Zaremba - "NAUCZYCIEL TEŻ CZŁOWIEK” CZYLI O GRUPACH WSPARCIA JAKO FORMIE ZAPOBIEGANIA WYPALENIU ZAWODOWEMU NAUCZYCIELI
Bądź sobą – szukaj własnej drogi. Poznaj siebie, zanim zechcesz dzieci poznać. Zdaj sobie sprawę z tego, do czego sam jesteś zdolny, zanim dzieciom poczniesz wykreślać zakres ich praw i obowiązków. Ze wszystkich sam jesteś dzieckiem, które musisz poznać, wychować i wykształcić przede wszystkim.
Janusz Korczak

Joanna Kisielewska - JAK UCZYĆ E-LEARNINGOWO OSOBY DOROSŁE?
Mając na uwadze kontekst, w jakim osadzony jest polski nauczyciel wraz z jego specyficznymi potrzebami i oczekiwaniami, wyróżniliśmy 6 głównych reguł, o jakich powinien pamiętać projektant kursów e-learningowych. Poniżej opisujemy każdą z tych sześciu reguł, a także podejmujemy próbę odpowiedzi na pytanie, jak sprostać wyzwaniom, jakie niosą one ze sobą w kontekście nauczania dorosłych.

Wojciech Sala - E-TEACHER
Stu dwudziestu nauczycieli z Estonii, Polski i Wielkiej Brytanii uczestniczyło w pilotażowym kursie e-Teacher (e-Nauczyciel) organizowanym przez Ośrodek Edukacji Niestacjonarnej Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie, Uniwersytet Londyński, Uniwersytet w Tartu w Estonii oraz Gminę Trzebinia.

Zofia Gawlina - WYCHOWANIE WOBEC WYMAGAŃ SPOŁECZEŃSTWA DEMOKRATYCZNEGO

Elżbieta Ozga - OBYWATEL, OBYWATELSKOŚĆ – OPINIE MŁODZIEŻY NA TEMAT ROLI OBYWATELA W PAŃSTWIE

Joanna Zagórska - PATRIOTYZM, SAMORZĄDNOŚĆ, DEMOKRACJA

Renata Flis - DZIEŃ SAMORZĄDNOŚCI W SZKOLE INTEGRACYJNEJ STRATEGIĄ ROZWIJAJĄCĄ TWÓRCZĄ AKTYWNOŚĆ DZIECKA

Anna Goś - PATRIOTYZM I SAMORZĄDNOŚĆ W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Aleksandra Lorens-Steinmec, Alicja Zaremba - „NAUCZYCIEL TEŻ CZŁOWIEK” CZYLI O GRUPACH WSPARCIA JAKO FORMIE ZAPOBIEGANIA WYPALENIU ZAWODOWEMU NAUCZYCIELI

Joanna Kisielewska, Jan Markowic - NAUCZANIE TRADYCYJNE A E-LEARNING

Agnieszka Chrząszcz - GENEZA PROJEKTU E-NAUCZYCIEL

Joanna Kisielewska - POTRZEBY I OCZEKIWANIA NAUCZYCIELI

Joanna Kisielewska - JAK UCZYĆ E-LEARNINGOWO OSOBY DOROSŁE?

Jan Markovic - KURS E-TEACHER – PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA METODYCZNE

Wojciech Sala - E-TEACHER

- OPINIE NAUCZYCIELI ZACZERPNIĘTE Z FORUM DYSKUSYJNEGO KURSU E-NAUCZYCIEL

Małgorzata Bereźnicka - RECENZJA – WOLFGANG BREZINKA, WYCHOWANIE I PEDAGOGIKA W DOBIE PRZEMIAN KULTUROWYCH

Renata Czyżowska - RECENZJA – MIECZYSŁAW ŁOBOCKI, WYBRANE PROBLEMY WYCHOWANIA NADAL AKTUALNE