Numer 4/70 / 2006
Hejnał OświatowyKrzysztof Polak - CZYN I KARA. SPOJRZENIE Z PERSPEKTYWY PEDAGOGA
Ofiara agresji cierpi zazwyczaj w dwójnasób. Z jednej bowiem strony doświadczyła na sobie przemocy, została pobita, znieważona, upokorzona, z drugiej natomiast – gdy zdarzenie staje się obiektem publicznego zainteresowania – przechodzi ponownie przez traumę zdarzeń minionych, po raz kolejny przeżywając dramat własnego bólu. Czasami pojawia się u niej chęć odwetu, najczęściej jednak dominuje przemożne pragnienie zapomnienia, ucieczki od ludzi i miejsc, które przywołują dramatyczne wspomnienia. Gdy zawodzą mechanizmy obronne, rzecz cała może skończyć się jeszcze tragiczniej.

Piotr Wiroński - PRZEWAGA PRZECIĘTNOŚCI
Czy warto być przeciętnym? Przykre, ale to semantycznie raczej negatywne określenie staje się wartością we współczesnych realiach międzyludzkich. Wartością, o zgrozo, pozytywnie postrzeganą… Znamy obiegowe powiedzenia: „jedenaste przykazanie: nie wychylać się” albo „robić swoje i siedzieć cicho”. Pracodawcy nie przepadają za słabymi pracownikami, ale są bardziej wyczuleni na wybijających się – bo ambitni, bo mogą być potencjalną konkurencją, bo pracodawca ma kompleks, że nie jest tak dobry jak podległa mu osoba. Ponadprzeciętni, paradoksalnie, mają z racji swojego potencjału problemy. Mogą stracić pracę lub nie otrzymać jej ze względu na „zbyt wysokie kwalifikacje”.


Marta Kowalczuk - NAUCZYCIELSKA DIAGNOZA ZABURZEŃ ODŻYWIANIA SIĘ U UCZNIÓW
Szkoła to kolejne, po rodzinie, środowisko nauczania i wychowania, które odgrywa istotną rolę w życiu młodzieży. Na „scenie” życia szkolnego młody człowiek zmaga się z realizacją różnych zadań stawianych mu przez nauczycieli, wychowawców i rodziców. W trakcie ich wykonywania doświadcza licznych sukcesów i porażek, nadziei i rozterek, satysfakcji i poczucia niespełnienia. W klimacie nauczania i wychowania stwarzanym przez szkołę, z jednej strony, ujawnia się wewnętrzny potencjał ucznia, wychodzą na jaw jego najskrytsze marzenia, potrzeby, z drugiej zaś, różnego rodzaju problemy, patologie, zaburzenia zdrowia psychicznego, wśród których zaczynają się wyraźnie zaznaczać zaburzenia odżywiania się.


Renata Flis - DZIECKO Z ADHD W SZKOLE – WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI
Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo,
projektem, który nieustannie się urzeczywistnia,
przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta.
Jan Paweł II

Joanna Zagórska - UCZEŃ JAKO PODMIOT

Maria Foryś - „OCALIĆ WIARĘ W SIEBIE” CZYLI O ZABURZENIACH PRZYSTOSOWANIA…

Joanna Tomczak - TERAPIA PEDAGOGICZNA

Pedagog szkolny - CZY STYPENDIA POWINNY BYĆ SZKOLNE?

Mariusz Stinia - MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUCZYCIELI HISTORII

Paula Pater - RECENZJA: "POCZUCIE WŁASNEJ SKUTECZNOŚCI UCZNIA" B.J. Zimmerman, S. Bonner, R. Kovach