Numer 1/71 / 2007
Hejnał OświatowyDanuta Skulicz - KOMPETENCJE DYREKTORÓW SZKÓŁ
Organizacja pracy szkoły w znacznym stopniu zależy od jej dyrektora. W dzisiejszej rzeczywistości społecznej (także politycznej i ekonomicznej) pełnienie roli dyrektora szkoły jest równie trudne jak roli nauczyciela. Aktualną i perspektywiczną funkcję dyrektorów szkół ukazał w rozważaniach na temat samorozwoju szkoły wybitny teoretyk innowatyki pedagogicznej Roman Schulz1. Przedstawiając infrastrukturę procesów samoregulacyjnych w systemie edukacyjnym podkreślił konieczność spełnienia przez ten system warunków wstępnych. Zaliczył do nich: autonomię funkcjonalną systemu, dostęp do informacji i ich wykorzystanie, wprowadzanie innowacji, sprawne zarządzanie, odpowiednie zasoby materialne.

Zofia Okraj - „NAUCZYCIELU, ODEJDŹ OD TABLICY” CZYLI O POTRZEBIE I WARUNKACH STOSOWANIA DYSKUSJI NA ZAJĘCIACH DYDAKTYCZNYCH
Nauczyciel w swej pracy powinien być twórczy,
otwarty na nowe teorie i doświadczenia pedagogiczne,
nowe techniki i metody pracy z uczniem.
K. Duraj-Nowakowa

Inspiracją do napisania tego tekstu stał się opublikowany we wrześniu 2005 roku na łamach „Gazety Wyborczej” artykuł pod tytułem Nauczyciel z klasą. Zrodził się on na kanwie zorganizowanej przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i „Gazetę Wyborczą” akcji pod tą samą nazwą. Celem projektu jest doskonalenie warsztatu pracy nowoczesnych nauczycieli, na drodze międzyzespołowego i międzyszkolnego konkursu. W myśl założeń tego programu nowocześni nauczyciele powinni dążyć do osiągnięcia czterech umiejętności, niezbędnych dla współczesnego, efektywnego kształcenia. Wśród nich na pierwszym miejscu znalazła się sprawność określana jako „odejście od tablicy”.

Krystyna Zaufal - SZKOŁA – WSPÓLNE ZADANIE I WSPÓLNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ
W dniach od 15 XI do 18 XI 2006 roku odbywało się w Turyngii międzynarodowe seminarium na temat „Szkoła – wspólne zadanie i wspólna odpowiedzialność” Organizatorem był ThILLM – Thűringer Institut fűr Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien w Bad Berka koło Weimaru , obchodzący w 2006 roku jubileusz 15-lecia swojej działalności. Uczestnikami byli przedstawiciele 11 partnerskich instytucji z różnych regionów Europy i Tajlandii, nauczyciele z Turyngii i regionów partnerskich oraz pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli z innych landów Republiki Federalnej Niemiec.

Rolf Beck - INTERKULTUROWOŚĆ – INSPIRUJĄCA PRZYGODA INTELEKTUALNA!
Santiago de Compostela, Bordeaux, Paryż, Frankfurt, Erfurt, Wrocław, Kraków, Kijów – oto przykładowy wykaz miast europejskich, w których napotykamy pełną gamę różnych tradycji i ogromne bogactwo wytworów ludzkich rąk i umysłów, pomników historii i architektury. Bogactwo odmiennych obyczajów oraz pamięci zbiorowej i indywidualnej odnoszącej się do wydarzeń z przeszłości. Od ostryg, wina, cydru, kiełbas, ciast z owocami, do żuru i czerwonego barszczu (pozostańmy przy przykładach sztuki kulinarnej, bo dotyczą codzienności) – oto bogaty wybór jedynie części spośród potraw i smakołyków kulinarnych, których dostarcza nam nasza Europa, dumna z sumy swoich kultur i przede wszystkim ze swoich języków1. „Nasza Europa”, która w każdym ze swoich zakątków „prowokuje” do ponownego odczytywania przeszłości, do definiowania tożsamości i wytyczania zadań na przyszłość

Małgorzata Jaśko - SZKOLNE PRACE DIAGNOSTYCZNO-OCENIAJĄCE A NOWE ROZPORZĄDZENIE O NADZORZE PEDAGOGICZNYM. PYTANIA I DYLEMATY

Elżbieta Radiowska - NAUCZYCIEL PROFESJONALNY

Katarzyna Kalinowska - KATOLICKOŚĆ WYCHOWANIA

Piotr Wiroński - CZTERY WAŻNE SŁOWA

Małgorzata Groń - KOMPETENCJE KOMUNIKACYJNE DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

Urszula Mroczek - TAJEMNICA SUKCESU CZYLI JAK PRACOWAĆ Z UCZNIEM ZDOLNYM

Krystyna Zaufal - SŁÓW KILKA O PRZYWÓDCACH LOKALNYCH SAMORZĄDÓW I ICH ROLI DLA WSPÓLNOTY

Stanisław Rzęsikowski - O POTRZEBIE WIELKIEJ MYŚLI PEDAGOGICZNEJ ORAZ EFEKTYWNYCH DZIAŁAŃ W OŚWIACIE. (RECENZJA KSIĄŻKI KAZIMIERZA DENKA "EDUKACJA DZIŚ – JUTRO")