Numer 1/75 / 2008
Hejnał OświatowyMarek Nawara - INAUGURACJA MAŁOPOLSKICH PROGRAMÓW WYCHOWAWCZYCH
wystąpienie Marka Nawary, Marszałka Województwa Małopolskiego, na konferencji dyrektorów szkół w dniu 18 marca 2008 r. w Krakowie

Leszek Zegzda - INAUGURACJA MAŁOPOLSKICH PROGRAMÓW WYCHOWAWCZYCH
Wystąpienie Leszka Zegzdy, Wicemarszałka Województwa Małopolskiego, na konferencji dyrektorów szkół w dniu 18 marca 2008 r. w Krakowie

Józef Rostworowski - JAK KSZTAŁTOWAĆ POSTAWĘ PATRIOTYCZNĄ WSPÓŁCZESNEJ MŁODZIEŻY?
Wywiad z Józefem Rostworowskim, Małopolskim Kuratorem Oświaty

MCDN - „MIEĆ WYOBRAŹNIĘ MIŁOSIERDZIA”
Małopolski projekt przygotowujący
uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do niesienia pomocy potrzebującym


Opiekunowie grupy wolontaryjnej - „PROJEKT „MIEĆ WYOBRAŹNIĘ MIŁOSIERDZIA” W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W NIEDŹWIEDZIU – REFLEKSJE UCZESTNIKÓW

Anna Stawska - WOLONTARIAT W ŚWIETLE PRAWA

Katarzyna Lniany - „TAKIE BĘDĄ RZECZYPOSPOLITE, JAKIE ICH MŁODZIEŻY CHOWANIE...”

Janusz Żak - NAUCZANIE PATRIOTYCZNE CZY WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE

Jolanta Haberka, Katarzyna Maniak, Marzena Wojtacha, Dorota Król - WYCHOWYWAĆ W ŚWIADOMOŚCI HISTORYCZNEJ

Daria Grodzka - EDUKACJA REGIONALNA JAKO WAŻNY ELEMENT WYCHOWANIA PATRIOTYCZNEGO W SZKOLE

Maria Figa - POZNAJMY SIĘ W POLSCE!

Jan Cięciak - POZNAWCZE I WYCHOWAWCZE WARTOŚCI DZIEŁ JANA MATEJKI

Maria Rydlowa - „RYDLÓWKA” – MIEJSCE AKCJI WESELA

MCDN - „M.M. – MŁODA MAŁOPOLSKA EDUKACJA OBYWATELSKA, REGIONALNA I KULTURALNA"