Numer 2/80 / 2009KRYSTYNA ABLEWICZ - U progu pedagogicznego dialogu – rozważań kilka o jego uwarunkowaniach
„U progu” oznacza, że jeszcze w dialog nie weszliśmy, że zanim do niego dojdzie, i to na sposób pedagogiczny, wychowawczy, to trzeba nam, wychowawcom, w jakiś sposób się do niego przygotować. W najbardziej podstawowym wymiarze sytuacja dialogiczna jest sytuacją ogólnoludzką (czy też raczej taką może być), jednakże jej specyfika, jako sytuacji wychowawczej, każe bliżej przyjrzeć się umożliwiającym jej zaistnienie uwarunkowaniom, które, w przypadku procesu wychowania, w znacznej mierze leżą po stronie wychowawcy. Przede wszystkim dlatego, że – jako dorosły – z natury swej dorosłości (i dojrzałości) pozostanie zawsze klasycznym paidagogosem . Tym, który prowadzi.

ESTERA TWARDOWSKA-STASZEK - Zabawa i rysunek przedszkolaka jako metoda diagnozy stanu emocjonalnego
Głównymi metodami zbierania danych jakościowych pomocnych w postawieniu diagnozy psychologicznej są: wywiad kliniczny z rodzicami dziecka, obserwacja oraz przeciwprzeniesienie.
Materiałem pochodzącym z obserwacji w ramach sesji terapeutycznej, na podstawie którego można dokonywać diagnozy zjawisk przeniesieniowych w psychoterapii są takie zachowania dziecka, jak zabawa, rysowanie, malowanie, lepienie i inne wytwory plastyczne oraz treść marzeń sennych. Anna Freud uważała, że: „historia psychoanalizy dziecięcej nie jest w gruncie rzeczy czym innym, jak tylko niekończącym się łańcuchem poszukiwań, które mają na celu zastąpienie nieobecnych u dziecka wolnych skojarzeń innymi technicznymi środkami pomocniczymi”. Środkami tymi u dzieci są właśnie wszelkiego rodzaju działania będące wyrazem fantazji.


BARBARA SZELĄG - Małopolski Rok Przedszkolaka. Edukacja przedszkolna przygodą poznania i rozumienia siebie oraz świata przez dziecko
Polski model systemu oświatowego zmierza w kierunku integrowania wychowania przedszkolnego z nauczaniem początkowym. W trosce o wzmocnienie roli i znaczenia edukacji przedszkolnej Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło rok szkolny 2008/2009 „Rokiem przedszkolaka”. W większości krajów europejskich z różnych form wychowania przedszkolnego korzysta średnio 85% dzieci, podczas gdy w Polsce tylko 47% przedszkolaków, niekorzystny wskaźnik udziału dzieci w edukacji przedszkolnej występuje na terenach wiejskich – tylko 21,4%. Ministerstwo Edukacji Narodowej podejmuje szereg działań, aby do 2012 r. polskie wskaźniki w skali kraju podwyższyły się do 60–70%,
a ponad 40% na wsi.


ANNA STOCKA - „Moje serce jest w rozterce” – projekty edukacyjno-wychowawcze oparte o treści nauczania Jana Pawła II realizowane w Samorządowym Przedszkolu nr 10 w Krakowie
Okolice naszego przedszkola bardzo silnie związane są z osobą Jana Pawła II. Doskonałym widocznym tego znakiem jest poświęcone przez Niego, już u schyłku pontyfikatu, Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach, którego wieżę możemy oglądać z okien naszego przedszkola. Także historia tych okolic przeplata się z historią Jego życia znacznie wcześniej. Młody Karol Wojtyła zaczął myśleć o swoim kapłańskim powołaniu w czasie, kiedy pracował jako robotnik w zakładach chemicznych Solvay. Obok naszego przedszkola przebiegała jeszcze do niedawna trasa kolejki wąskotorowej, którą pokonywał kilka razy w ciągu dnia pracy.