Numer 3/81 / 2009JOLANTA BONAR - Zadania w edukacji wczesnoszkolnej
Zadania stawiane przed uczniami są jednym z podstawowych czynników wspierających rozwój i stymulujących postawę twórczą dzieci. Wynika to z faktu, iż zadania są jednym z najważniejszych bodźców aktywizujących jednostkę, umożliwiającym aktywny kontakt ze światem. Rozwiązywanie zadań jest podstawową czynnością ludzkiej aktywności (Kozielecki, 1965). Aktywność, w tym rodzaj realizowanych zadań, wyznacza kierunek i natężenie zmian rozwojowych (Sowińska, Michalak, 2004).

RENATA ZAWISTOWSKA - Elementy wiedzy, wyobrażeń oraz pojęć historycznych i społecznych w zintegrowanym nauczaniu wczesnoszkolnym
Kształcenie zintegrowane uczniów klas I–III to pierwszy z sześciu etapów, na jakie, według nowego systemu edukacji, jest rozłożony proces długofalowych działań przygotowujących młodego człowieka do samodzielnego dorosłego życia i pracy2. W życiu dziecka jest to bardzo ważny okres „rozwoju predyspozycji i umiejętności, postaw prospołecznych”.MARIA PABIAŃCZYK - „Od grosika do złotówki” program edukacyjny dla uczniów klas drugich szkół podstawowych
Program „Od grosika do złotówki” jest pierwszym programem edukacji finansowej skierowanym do uczniów kształcenia zintegrowanego, opracowanym przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Finansowo jest wspierany przez Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy. Celem programu jest przekazanie uczniom wiedzy oraz kształcenie i doskonalenie umiejętności z zakresu gospodarowania pieniędzmi, ustalania priorytetów przy ich wydawaniu i oszczędzaniu.

KONTEKSTY I INSPIRACJE -
PIOTR HAPANOWICZ Działalność edukacyjna Muzeum Historycznego Miasta Krakowa
JACEK KOWALSKI Mediateka języka niemieckiego przy Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krakowie
ZDZISŁAW ŻAK Izba Pamięci Tajnej Organizacji Nauczycielskiej

CO NOWEGO W EDUKACJI -
MONIKA MADOŃ Ocenianie prac uczniowskich na monitorze komputera – wizja doskonalenia systemu egzaminów zewnętrznych

KURATORIUM OŚWIATY W KRAKOWIE INFORMUJE -
Warunki edukacji dziecka 6-letniego
Konferencja naukowa „Miejsce małego dziecka w edukacji”
Obowiązek szkolny dla dzieci sześcioletnich w pigułce

RECENZJE -
BARBARA KLASIŃSKA W poszukiwaniu istoty integracji wczesnoszkolnej

ZAPROSILI NAS -
SYLWESTER MARYNOWICZ Wiersze miłosne w dniu św. Walentego

OD REDAKCJI -