Numer 5/83 / 2009ILONA SZCZĘCH - Międzynarodowy program rozwijania myślenia kreatywnego Destination Imagination w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Rodakach
Jesteśmy małą liczącą niespełna 60 uczniów placówką, która od trzech lat wdraża w szkole międzynarodowy Program Destination Imagination. Nasza przygoda z Programem rozpoczęła się od udziału w szkoleniu DI organizowanym przez Fundację Wspierania i Rozwoju Kreatywności Ucznia w Otwocku – koordynatora Programu w Polsce. Nauczyciele, a po szkoleniu trenerzy DI z wielkim entuzjazmem rozpoczęli pracę z uczniami. Trener to nauczyciel nietuzinkowy, który w każdym dziecku potrafi odkryć to co w nim wyjątkowe, odkryć i rozwinąć jego inteligencje wielorakie. Potrafi nauczyć, jak różnorodne zdolności mogą wpłynąć na twórcze podejście do rozwiązywanych problemów w programie i w codziennym życiu każdego człowieka.


IZABELLA KRZYWKOWSKA - Innowacja programowa – why not?
Innowacje programowe cieszą się dużym zainteresowaniem w ostatnich latach, ponieważ wnoszą do szkół nową jakość, poszerzają ofertę edukacyjną czy wręcz otwierają nowe możliwości w nauczaniu. Opierając się na założeniu, że innowacja ma być „nowatorskim rozwiązaniem programowym mającym na celu poprawę jakości pracy szkoły”1 i widząc zapotrzebowanie na rozwinięcie pewnych aspektów nauki języka angielskiego, osiem lat temu postanowiliśmy napisać i wdrożyć taką innowację w szkole podstawowej i gimnazjum w Proszowicach. Należy tu dodać, iż innowacja jest zgodna z podstawą programową, a dotyczy programu języka angielskiego autorstwa Ewy Lewandowskiej i Barbary Maciszewskiej, lecz równie dobrze może być dołączona do każdego innego realizowanego programu języka angielskiego.


IZA KŁAPCIŃSKA - Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie. 20-lecie Zespołu Muzyki Dawnej Beani Cracovienses
Dwadzieścia lat temu swoją działalność rozpoczął Zespół Muzyki Dawnej „Beani Cracovienses”. Działał początkowo przy Szkole Podstawowej nr 9 w Krakowie, położonej u stóp Wawelu, szkole z wieloletnimi dobrymi doświadczeniami edukacyjnymi w dziedzinie muzyki, później w wyniku zmian związanych z reformą oświatową, przy nowo powstałym Gimnazjum nr 1 w Krakowie, które przejęło imię Patrona ks. Stanisława Konarskiego. Widząc zaangażowanie nauczycieli instruktorów oraz młodzieży postanowiono pomóc zespołowi i utworzono Stowarzyszenie Wychowanków i Przyjaciół ZMD „Beani Cracovienses”, które wspiera go od wielu lat.


MARIUSZ GRANICZKA - Działania innowacyjne w Gimnazjum nr 1 w Krakowie

CZESŁAW WRÓBEL - Projekt historyczny jako forma międzynarodowego spotkania młodzieży na przykładzie Forum Młodzieży z Polski i Niemiec „Pamięć buduje przyszłość”

MARIA PABIAŃCZYK - Podstawa programowa edukacji wczesnoszkolnej

LIDIA WASYŁYSZYN - Nowa podstawa programowa z chemii

TADEUSZ MARCZEWSKI - Matematyka po nowemu

PIOTR LUDWIKOWSKI - Nie taki diabeł straszny, czyli o obowiązkowej maturze z matematyki

DARIA GRODZKA - Konferencja „System kształcenia ustawicznego a podejmowanie aktywności zawodowej przez młodzież”

DARIA GRODZKA - Inauguracja Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji 2009 w Polsce

- KREATYWNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ Zestawienie bibliograficzne

- KURATORIUM OŚWIATY W KRAKOWIE INFORMUJE

- OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W KRAKOWIE INFORMUJE

- Kalendarium dyrektora szkoły – maj 2009