Numer 6-7/84 / 2009MARIA PORZUCEK - Dydaktyczne i wychowawcze oddziaływania nauczycieli na uczniów zdolnych
Kształcenie uczniów zdolnych jest ważnym wyzwaniem edukacyjnym, postawionym przed współczesną szkołą. Zainteresowanie problematyką ujawniania, rozwijania i wykorzystania możliwości intelektualnych uczących się dzieci i młodzieży wzrasta. Istnieje jednak konieczność całościowego spojrzenia na uczniów zdolnych, wyróżniających się pod względem intelektualnych zdolności i zdiagnozowania ich potrzeb nie tylko w sferze umysłowej, ale także, a może przede wszystkim, społecznej i emocjonalnej.


BARBARA KLASIŃSKA - Determinanty skutecznego kształtowania uczniowskich zainteresowań
W przeszłości zainteresowania dzieci i młodzieży były przedmiotem wielu wartościowych rozważań, podejmowali je np. C. Bühler, E. Claparède, M. Debesse, J. Dewey, E. Hurlock. W Polsce fundamentalne zasługi oddały przede wszystkim A. Gurycka i H. Słoniewska. Dziś w natłoku rozmaitych problemów współczesnej szkoły giną refleksje o istocie, rodzajach i strukturach oraz funkcjach zainteresowań w rozwoju dzieci i młodzieży. Tymczasem w kontekście standardów programowych problematyka ta jest niezwykle ważna i aktualna, dlatego należy podkreślić jej specyfikę, a ponadto jeszcze uwydatnić ponadaddytywną rolę i funkcję nauczyciela w tym procesie.


RENATA ZAWISTOWSKA -
Kompetencje kluczowe w edukacji a wychowanie i kształcenie przedzawodowe (preorientacja zawodowa)

TERESA SZAKIEL -
Edukacja regionalna – przykład dobrej praktyki

ZOFIA TURLEJ -
Nowa podstawa programowa do języka polskiego

MARIA KRYSTYNA SZMIGIEL -
Edukacyjna wartość dodana jedną z miar jakości nauczania w gimnazjach

KRYSTYNA DYNOWSKA-CHMIELEWSKA -
Powstaje wojewódzki system pracy z uczniami zdolnymi

JAN BORATYŃSKI TRIZ -
Pedagogika

ANDRZEJ MIELCZAREK -
175- lecie nowożytnego szkolnictwa zawodowego w Polsce

DARIA GRODZKA -
Rozstrzygnięcie Małopolskiego Konkursu Interdyscyplinarnego „W.W. – Wiem Więcej” dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego

KOMPETENCJE KLUCZOWE W EDUKACJI -
Zestawienie bibliograficzne

MAŁGORZATA KALISZEWSKA -
Sens wspólnych badań

-
KURATORIUM OŚWIATY W KRAKOWIE INFORMUJE

-
Małopolski Kurator Oświaty zaprasza do udziału w konkursie „Zdarzyło się 20 lat temu w Polsce...”

-
Organizacja ferii letnich „Lato 2009”

-
KOMUNIKAT Konkurs Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli pt. „Kreatywny nauczyciel”