Numer 11/87 / 2009- OD REDAKCJI

EWA SIWECKA - Stan i uwarunkowania trudności wychowawczych w gimnazjum
Technologie Informacji i Komunikacji XXI wieku są wyzwaniem dla szkoły i nauczycieli. Nowa generacja mediów związanych z Internetem wywiera ogromny wpływ na sposoby uczenia się i społecznego funkcjonowania młodzieży i dorosłych. W Polsce w ciągu ostatnich kilku lat miliony ludzi zaistniały w społeczności użytkowników nowych mediów, w internetowym środowisku WEB 2.0. Rozwój nowych komunikatorów, portali społecznościowych, handlu i usług w Internecie, odbywa się w sposób dynamiczny i spontaniczny, zaskakując żywiołowością zmian i nowymi możliwościami. Właśnie w tej chwili odbywa się ogromny modernizacyjny skok, którego celem jest zbudowanie społeczeństwa i gospodarki opartych na wiedzy.


MAŁGORZATA WOJNAROWSKA, ALEKSANDER ŁAWIŃSKI - Projekt Edukacja o prawach człowieka z wykorzystaniem nowoczesnych mediów internetowych
Technologie Informacji i Komunikacji XXI wieku są wyzwaniem dla szkoły i nauczycieli. Nowa generacja mediów związanych z Internetem wywiera ogromny wpływ na sposoby uczenia się i społecznego funkcjonowania młodzieży i dorosłych. W Polsce w ciągu ostatnich kilku lat miliony ludzi zaistniały w społeczności użytkowników nowych mediów, w internetowym środowisku WEB 2.0. Rozwój nowych komunikatorów, portali społecznościowych, handlu i usług w Internecie, odbywa się w sposób dynamiczny i spontaniczny, zaskakując żywiołowością zmian i nowymi możliwościami. Właśnie w tej chwili odbywa się ogromny modernizacyjny skok, którego celem jest zbudowanie społeczeństwa i gospodarki opartych na wiedzy.

MAŁGORZATA JAŚKO - Nowy nadzór pedagogiczny – nowe wyzwania
Kierunki zmian w nadzorze pedagogicznym.
Analiza rozporządzeń o nadzorze pedagogicznym jako aktów wykonawczych do Ustawy o Systemie Oświaty pozwala zaobserwować zachodzące zmiany w nadzorze pedagogicznym na przestrzeni kilku ostatnich lat i wskazać dominujące tendencje nie tylko w zakresie sprawowania nadzoru, czy szerzej w zarządzaniu placówką oświatową, ale również uchwycić kierunki zachodzących zmian w polityce oświatowej państwa . Szczegółowe zasady sprawowania nadzoru regulowały rozporządzenia kolejnych ministrów właściwych do spraw oświaty i wychowania. W zreformowanej szkole były to rozporządzenia z 13 sierpnia 1999 r. (Dz. U. Nr 67, poz. 759), z 23 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 89, poz. 845 oraz z 2005 r. Nr 41, poz. 386) i z 15 grudnia 2006 r. (Dz. U. Nr 235, poz. 1703). W rozporządzeniu z 15 grudnia 2006 r., które przestało obowiązywać 24 sierpnia 2009 r., nastąpiło odejście od mierzenia jakości (podstawowa strategia nadzoru pedagogicznego rozporządzeń z 13 sierpnia 1999 i 23 kwietnia 2004 r.) i powrót do dawnej formuły nadzoru pedagogicznego ukierunkowanej głównie na kontrolę i ocenę pracy, a więc do zasad i sposobów sprawowania nadzoru pedagogicznego znanych z wcześniejszych rozporządzeń z dn. 10 grudnia 1991 r. i 31 grudnia 1996 r.


MAŁGORZATA BOBA, MARIA MICHLOWICZ - Droga do sukcesu dydaktycznego, cz. II

ANDRZEJ MIELCZAREK - 175-lecie nowożytnego szkolnictwa zawodowego w Polsce, cz. IV

ROMAN FICEK - 90 lat Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

MAŁGORZATA KMAK - Kalejdoskop miast, czyli nowe spojrzenie na historię

ANNA DOBOSZ - Magiczny Kraków

AGATA MALEC - Kara śmierci a niezbywalność praw człowieka

- PRAWA CZŁOWIEKA W SZKOLE – zestawienie bibliograficzne

- KURATORIUM OŚWIATY W KRAKOWIE INFORMUJE

- Uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej

- Uroczyste wręczenie stypendiów Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej

MAŁGORZATA KALISZEWSKA - RECENZJE – Tajniki zrównoważonego rozwoju człowieka

MARCIN URBAN - Wiersze

- PRENUMERATA „HEJNAŁU OŚWIATOWEGO”

- URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO INFORMUJE

- Nagrody dla pedagogów od władz Małopolski

- KOMUNIKAT

- Nabór na szkolenia dla nauczycieli w projekcie DiAMEnT