Numer 12/88 / 2009DOROTA THEL - Mądre nagradzanie uczniów
Jak mądrze nagradzać uczniów? Oto jest pytanie. Zdawać by się mogło, że jest ono tak samo dręczące i trudne dla nauczyciela czy wychowawcy, jak dla Hamleta było pytanie o „być”. „Wychowanie jest – jak wiemy – procesem niezwykle złożonym”, napisał Mieczysław Łobocki. Choć to stwierdzenie, jakże proste i oczywiste, wydaje się głośno wypowiedzianym truizmem, to tak naprawdę rzadko który nauczyciel zastanawia się nad krętymi ścieżkami wychowania, którymi w swej pracy zawodowej obok nauczania powinien kroczyć każdego dnia. Słusznie zauważa ten autor, że „preferowanie przez szkołę funkcji kształcącej jest równoznaczne z jednostronnym oddziaływaniem na uczniów, tj. nade wszystko na sferę intelektu, a więc z wyraźnym pominięciem sfery emocjonalnej i dążeniowej. Nauczyciel postępujący w ten sposób nie może bliżej poznać zainteresowań i potrzeb swoich uczniów ani też nawiązać z nimi bardziej osobistej więzi emocjonalnej.” Współcześnie praca w szkole na każdym jej poziomie, bycie nauczycielem, wychowawcą czy pedagogiem to prawdziwe wyzwanie.

MAŁGORZATA WOJNAROWSKA - Rola środowiska Web 2.0 w kształtowaniu postaw obywatelskich
Walory dydaktyczne Internetu są ciągle mało doceniane. Mówi się o nim częściej w kontekście zagrożeń, które niesie dla uczniów, niż szans, jakie przed nimi otwiera.
Ogromne możliwości edukacyjne stwarza środowisko Web 2.0. Ten nowy trend internetowy pozwala użytkownikom generować treści serwisów, dostarczać zdjęcia, pliki wideo, linki do ciekawych stron internetowych itp. W ten sposób tworzą oni społeczność, która zaczyna ze sobą współpracować i żyć własnym życiem. Jej cechą charakterystyczną jest duża interakcja pomiędzy użytkownikami, dlatego serwisy społecznościowe umownie nazywa się „dynamicznymi” (dla odróżnienia od „statycznych” serwisów tradycyjnych, które tego nie umożliwiają). Ogromne tempo ich rozwoju dowodzi, że mamy do czynienia z nową generacją witryn internetowych i kolejnym etapem w historii globalnej sieci. Do naszego kraju ten trend dotarł w 2004 r. wraz z pojawieniem się Grona – pierwszego polskiego portalu społecznościowego, ale prawdziwym fenomenem okazała się Nasza Klasa.


MAGDALENA JAMKA, EWA PAŁUCKA - Współpraca nauczyciela języka polskiego z bibliotekarzem szkolnym

ELŻBIETA TYRALSKA-WOJTYCZA - Egzamin gimnazjalny z języków obcych w roku 2009. Analiza na przykładzie OKE w Krakowie

KRYSTYNA ZAUFAL, MARIUSZ STINIA - Dyrektorzy szkół z Turyngii w szkołach Krakowa
O współpracy międzyregionalnej, również w oświacie, napisano sporo tekstów z różnej perspektywy i w różnych czasopismach. Celem naszego artykułu jest pełniejsze upowszechnienie informacji o współpracy Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli z podobną placówką w partnerskim wobec Województwa Małopolskiego regionie, jakim jest Freistaat Thüringen – państwo związkowe Turyngia.
Instytucją partnerską dla MCDN od 7 lat jest ThILLM – Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien w Bad Berce k. Weimaru. Formy naszej wzajemnej współpracy miały i mają różny charakter. Od trzech lat, to jest od 2006 r. realizujemy również cykl krótkich stażów, odbywanych przemiennie w szkołach regionów partnerskich. Dla łatwiejszej komunikacji językowej przyjmujemy dla tego przedsięwzięcia nazwę z języka niemieckiego Kurzpraktikum. W program stażu wpisany jest zawsze konkretny problem edukacyjny do wzajemnej refleksji i wymiany doświadczeń, promocja dziedzictwa kulturowego regionu, w którym odbywa się w danym momencie ów staż/seminarium oraz swego rodzaju praktyka dydaktyczna, czyli przeprowadzenie przez uczestników stażu 2-3 lekcji w hospitowanych szkołach.


JAN BORATYŃSKI TRIZ - Pedagogika, cz. IV

MAREK CHEŁMINIAK - Warsztaty teatralne uczniów klas humanistycznych XXV LO im. Stefana Żeromskiego w Krakowie w latach 1992-2004

MAŁGORZATA KMAK - Ryzykowna, ale opłacalna – inwestycja w młodzież

EDUKACJA INFORMATYCZNA I JĘZYKOWA NAUCZYCIELI - Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2009

- KURATORIUM OŚWIATY W KRAKOWIE INFORMUJE

- RECENZJE – JANINA KWIEK-OSIOWSKA Naukowiec pisarzem

- PRENUMERATA „HEJNAŁU OŚWIATOWEGO”