Numer 1/89 / 2010BARTŁOMIEJ GOŁEK - Nie bądźmy z siebie zadowoleni. Refleksja i samokrytyka w pracy nauczyciela
Niemodne to dziś hasło: „nie być z siebie zadowolonym”. Niezgodne z kreowanym powszechnie (przede wszystkim w mediach) wizerunkiem człowieka sukcesu, człowieka niezależnego, bezwzględnie zmierzającego do realizacji powziętych celów. Chcąc być uznanym za człowieka „sukcesu”, chcąc posiadać określoną pozycję na rynku pracy, nie przyznajemy się do błędów i braków, nie dopuszczamy możliwości porażki, nie pozwalamy sobie na słabość i powątpiewanie we własne siły. Jesteśmy pewni siebie i pewni słuszności swego postępowania, nie chcemy bowiem stracić w oczach innych ludzi, nie chcemy uchodzić za słabych i wrażliwych. Z impetem przemierzamy świat, zapominając, że – jak pisał Cyprian Kamil Norwid – „zawsze zemści się na tobie brak, piętnem globu tego niedostatek”. Człowiek świadomy owego „braku” w świecie i w sobie samym, skłonny jest do samokrytyki – krytycznej refleksji nad swoim życiem i postępowaniem.

JACEK SIEWIORA - Rola szkoły w procesie podwyższania psychologiczno-pedagogicznej oświaty rodziców
Współczesna rodzina pod wpływem przemian i zjawisk kryzysowych, jakie dokonują się w społeczeństwie, przeżywa poważne trudności. Rodzina nie jest wspólnotą izolowaną od świata, na jej funkcjonowanie i realizację właściwych jej zadań wpływają rozmaite czynniki: państwo jako forma politycznej organizacji społeczeństwa, zasoby masowej informacji, literatura, sztuka, wspólnoty religijne, a także rozmaite, także nieformalne, grupy. Bez wątpienia szczególne oddziaływanie wywiera szkoła i nauczyciel-wychowawca. Na gruncie szkoły powstaje przecież wyjątkowy, z pedagogicznego punktu widzenia dialogiczny trójkąt: dziecko – rodzice – wychowawca .

MAGDALENA JAMKA, EWA PAŁUCKA - Edukacja czytelnicza i medialna, cz. II

- „MIEĆ WYOBRAŹNIĘ MIŁOSIERDZIA” małopolski projekt edukacyjny

JAN BORATYŃSKI TRIZ - Pedagogika, cz. V

- KURATORIUM OŚWIATY W KRAKOWIE INFORMUJE

- Zmiany w statutach szkół lub placówek oświatowych

- OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W KRAKOWIE INFORMUJE

- Kalendarium dyrektora szkoły

- ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE Współpraca między rodzicami a szkołą

- RECENZJA – ELŻBIETA ZYZIK Bajka edukacyjna o żywieniu człowieka

- PRENUMERATA „HEJNAŁU OŚWIATOWEGO”

- KOMUNIKAT Konkursy historyczne „Tadeusz Kościuszko – żołnierz wolności”