Numer 4/92 / 2010- Nowe wyzwania przed małopolską oświatą – wywiad z Aleksandrem Palczewskim, Małopolskim Kuratorem Oświaty
Szanowny Panie Kuratorze, serdecznie gratulujemy objęcia funkcji Małopolskiego Kuratora Oświaty. Czy byłby Pan uprzejmy i powiedział naszym Czytelnikom parę słów o sobie?
Mam 52 lata, z wykształcenia jestem historykiem, przeszło 21 lat sprawowałem funkcję dyrektora szkoły i zarządzałem szkołami różnego typu. Pracowałem w Małopolskim Kuratorium Oświaty, a także przez 5 lat w I LO w Krakowie, w szkole z wielkimi tradycjami. System edukacji jest mi dobrze znany. Pracowałem jako nauczyciel, a także jako osoba zarządzająca szkołami, tymi elitarnymi, a także tymi, które walczyły o swoje istnienie, jak w przypadku szkół zawodowych. Mam dwie córki, mieszkam w Krakowie, jestem z natury człowiekiem pogodnym. Moją pasją jest historia, a dodatkowo interesuję się rzeźbą ludową i zbieram różne wytwory artystów ludowych, nieprofesjonalistów. Jest to dla mnie forma odskoczni, innego postrzegania otaczającej nas rzeczywistości.LIDIA PAWELEC - Nauczyciel kreatorem wychowania zdrowotnego
O końcowych wynikach pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły decyduje wiele czynników, ale podstawową wartością jest nauczyciel stanowiący centralną postać jej poczynań pedagogicznych. Przygotowując wychowanka do odpowiedniego funkcjonowania w społeczeństwie, uczy go między innymi dbałości o zdrowie jako największą wartość życia ludzkiego.
więcej

BARBARA HABURA - Edukacja zdrowotna – ruch w życiu człowieka i jego racjonalne gospodarowanie wolnym czasem
Jestem nauczycielem wychowania fizycznego z dwudziestodziewięcioletnim doświadczeniem pedagogicznym. Zajmuję się nie tylko pracą dydaktyczną, ale propaguję, w ramach ogólnopolskiej akcji „Trzymaj Formę”, zdrowy styl życia w środowisku szkolnym. Ponadto z zamiłowaniem i pasją prowadzę zajęcia z gimnastyki korekcyjnej w przedszkolu. Niestety, z roku na rok obserwuję degradację ruchową dzieci i młodzieży.


BARBARA DURMAŁA - Kłopotliwa pierwsza pomoc w szkole

MONIKA KOKOR, DOROTA MICHAŁOWICZ, AGNIESZKA MYŚLAK - Pierwsza pomoc przedmedyczna w szkole

ZOFIA SMOLEŃ-JAJEŚNICA - Nowa podstawa programowa wychowania fizycznego

DANUTA MACIEJOWSKA-MIAS - Edukacja zdrowotna w nowej podstawie programowej

PIOTR KRZYSZTOFORSKI - Metody aktywizujące w edukacji zdrowotnej

BARBARA DURMAŁA - Nowa podstawa programowa z Edukacji dla bezpieczeństwa

KRYSTYNA DYNOWSKA-CHMIELEWSKA, JANUSZ STASZEK - Trwa diagnoza uzdolnień uczniów w projekcie DiAMEnT

- Informacja o projekcie systemowym „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”

- ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE Edukacja zdrowotna. Czas wolny

RECENZJA – MAŁGORZATA KALISZEWSKA - O wartości czasu i wychowawczym znaczeniu aktywności turystycznej uczniów

MAGDALENA JAMKA - Zakończenie konkursu Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli pt. „Kreatywny nauczyciel”

- OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W KRAKOWIE INFORMUJE Kalendarium dyrektora szkoły