Numer 5/93 / 2010- Centralne miejsce w szkole zajmuje uczeń – wywiad z Tomaszem Malickim, dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 26 w Krakowie
Wyniki pilotażu ewaluacji zewnętrznej szkół potwierdziły, że Małopolska może pochwalić się najlepszymi placówkami w Polsce. Szkoła Podstawowa nr 26 w Krakowie jest jedną z nich. Pańska szkoła nie ma sobie równych. Jaki jest przepis na dobry wynik ewaluacji?
Ewaluatorzy badają poziom spełniania przez szkołę 17 wymagań. Dobry wynik, to wyróżniające spełnienie tych wymagań. Nie da się tego osiągnąć przez przypadek i w krótkim czasie. Jedno słabsze ogniwo (wymaganie) może rzutować na pozytywny obraz szkoły. Uzyskany wynik jest efektem wspólnej pracy nauczycieli, uczniów, rodziców, a także przyjaciół szkoły na przestrzeni co najmniej kilku lat. Okazało się, że naprawdę możemy być zadowoleni. Fundamentalne zadania SP 26, to nauczanie i wychowanie. Są to dwa aspekty tego samego, nierozdzielnego procesu. Centralne miejsce zajmuje w nim uczeń.

MAŁGORZATA KOZAK - Prawa człowieka w szkolnej rzeczywistości edukacyjnej

JADWIGA IWONA KIEŁBUS - Edukacja sześciolatka – wspierajmy ją i o nią dbajmy!
Realizowana obecnie w naszym kraju podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego oraz związany z nią program upowszechniania edukacji przedszkolaka wpłynęły na wzrost liczby dzieci w małopolskich przedszkolach. Dzieci w wieku od trzech do sześciu lat. Istotą współczesnej koncepcji kształcenia i wychowania polskiego dziecka jest stworzenie mu warunków umożliwiających wejście do życia społecznego, akceptującego jego własne „ja”, uznającego jego potrzeby i zainteresowania, a przede wszystkim zapewniającego mu poczucie bezpieczeństwa. W edukacji przedszkolaka, jak i w innych formach życia społecznego, występuje specyficzny rodzaj świadomego i aktywnego współdziałania ludzi, zmierzającego do przyswojenia przez niego określonego zasobu wiedzy (określonych wiadomości) i rozwijania umiejętności (sprawności).


ANNA LEWIŃSKA, JUSTYNA SIKORSKA-GRZYB - Dzieci sześcioletnie w klasie integracyjnej
Pytania i obawy rodziców o to, czy dziecko sześcioletnie poradzi sobie w szkole, czy powinno się uczyć razem ze starszymi kolegami, są całkowicie uzasadnione. Niepokój rodziców budzi przygotowanie szkoły do przyjęcia sześciolatków, jakość pomieszczeń, wyposażenie sal lekcyjnych, bezpieczeństwo itp. Wielokrotnie rodzice zadają sobie pytanie: czy mamy prawo skracać dzieciństwo naszemu kochanemu dziecku? A z drugiej strony chcą, aby ich dziecko było mądre, umiało biegle czytać, pisać, dobrze czuło się w grupie społecznej, bo takie są realia, wymogi współczesnego świata. A więc zerówka, czy jednak pierwsza klasa?


JAN NIEDZIELSKI - Ewaluacja zewnętrzna szansą rozwoju szkoły

EWA STOŻEK - Z EWD wśród samorządowców

URSZULA DUDZIK, BOGUMIŁA ZAJĄC - Podstawa programowa edukacji wczesnoszkolnej. Korzystaj z szansy – podejmij właściwą decyzję

BARBARA ORŁOWSKA - Wizyta studyjna Projektu Regio-VE

PIOTR HAPANOWICZ - Konkurs „Tadeusz Kościuszko – żołnierz wolności” jako przykład edukacji patriotycznej

ANNA HAJDUŁA - „Ocalić od zapomnienia, to co polskie, ludzkie, ponadczasowe”. Dziesięcioletnia tradycja Zespołu Szkół nr 3 im. A. Kocjana w Olkuszu

DARIA GRODZKA - Jubileusz „Kwartalnika Edukacyjnego”

DARIA GRODZKA - Konferencja pt. „Wychowanie fizyczne w kontekście nowej podstawy programowej”

DARIA GRODZKA - Uroczystość podpisania Aktu Partnerstwa Szkół Humbertowskich Miasta Krakowa

- KOMUNIKAT – Konferencja „W drodze do prawdy o Katyniu. W siedemdziesiątą rocznicę ludobójstwa dokonanego na polskich jeńcach wojennych”

- ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE – Edukacja wczesnoszkolna

- OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W KRAKOWIE INFORMUJE – Kalendarium dyrektora szkoły