Numer 1/99 / 2011DARIA GRODZKA - „Hejnał Oświatowy” skończył 18 lat! Cz. I

KS. JACEK SIEWIORA - Pedagogia Boża jako źródło i wzór wychowania, cz. II

ANNA SKOCZEK - Tydzień z życia dziecka w wieku przedszkolnym – oczyma logopedy
Martynka trafiła do przedszkola w wieku trzech lat. Dziewczynka zwraca uwagę urodą, łagodnością w kontaktach z dziećmi i dorosłymi, ale także tym, że komunikuje się rzadko, niechętnie i tylko awerbalnie; Martynka nie mówi nic. Specjaliści rozpoczynają badania: obserwacje w grupie, próby nawiązania kontaktu, rozmowy z rodzicami i nauczycielami, „testy” logopedyczne, psychologiczne, pedagogiczne; konsultacje neurologiczne, audiologiczne, ze specjalistami integracji SI, także tymi znającymi dogłębnie zagadnienia dotyczące autyzmu. Mijają tygodnie, miesiące, ale w rezultacie wspólnymi siłami udaje się postawić hipotetyczną diagnozę. Teraz można rozpocząć działania; takie jest stanowisko specjalistów, takie niestety jest też podejście rodziców. Dlaczego „niestety”? Martynka ma bowiem już cztery lata, cztery stracone dla rozwoju lata.

ANNA BACHULSKA - Żyć, żeby pomagać!
Z Zespołem Szkół nr 1 im Władysława Orkana w Nowym Targu jestem związana od lat: obecnie jako nauczyciel, ale najpierw byłam tu uczennicą. I jak u każdego młodego człowieka wiele rzeczy budziło moją ciekawość, szukałam bowiem swojej drogi.
Na początek swoje miejsce znalazłam w Grupie Apostolskiej przy Parafii św. Katarzyny w Nowym Targu. A pewnego dnia wychodząc z cotygodniowego spotkania – zauważyłam plakat – szukano chętnych wolontariuszy do pomocy osobom niepełnosprawnym podczas czternastodniowego wyjazdu wakacyjnego do Nowej Wsi (koło Dobczyc). Pomyślałam wtedy, że mogę pomóc. Choć rodziły się we mnie wątpliwości, czy podołam obowiązkom – pierwszy zapał zwyciężył!

- OD REDAKCJI

NATALIA MACZYTA, GRZEGORZ ZARĘBA - Nietypowo o wolontariacie

JOANNA PAWLIKOWSKA - O pracy nauczyciela wspomagającego w oddziale integracyjnym w przedszkolu

- Małopolski projekt przygotowujący uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do niesienia pomocy potrzebującym „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”

WOJCIECH PAPAJ - Rok 2011 – Rokiem Czesława Miłosza

KAMILA KOSMALSKA - W gronie siła, a w grze – nauka

AGNIESZKA ZABIELSKA - O najmłodszej dokumentacji archiwalnej z archiwum MCDN słów kilka

JAN BORATYŃSKI TRIZ - Pedagogika, cz. VIII

- OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W KRAKOWIE NFORMUJE – Informacja o wynikach próbnego egzaminu maturalnego z matematyki przeprowadzonego 3 listopada 2010 r. w szkołach województw lubelskiego, małopolskiego i podkarpackiego

MARZENA BĄK - „Partnerstwo warunkiem zapobiegania zachowaniom niepożądanym u uczniów” – relacja z konferencji

MARIA PABIAŃCZYK - Konferencja „Stymulowanie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym w różnych obszarach jego aktywności”

AGNIESZKA MIKULEC - Konferencja „Szkoła kolebką przedsiębiorczości”

RECENZJA – MAŁGORZATA KALISZEWSKA - O anatomii autorytetu. O książkach Lecha Witkowskiego i dla Lecha Witkowskiego

- ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE – Wolontariat

JACEK KOWALSKI - Wiersze