Numer 2/100 / 2011- OD REDAKCJI

DARIA GRODZKA - „Hejnał Oświatowy” skończył 18 lat! Cz. II

HELENA SIWEK - Metoda czynnościowego nauczania matematyki wsparciem dla sukcesu ucznia w uczeniu się matematyki

ZBIGNIEW POWĄZKA - Rozwijanie aktywnej postawy ucznia wobec zadania matematycznego

JOANNA MAJOR - Gry matematyczne w gimnazjum

URSZULA FRÖSS, LUCYNA WĄTOBA - E-learningowe wspieranie uczniów w zdobywaniu wiadomości i umiejętności matematycznych
Od szeregu lat w Polsce na zakończenie kolejnych etapów edukacji szkolnej pojawiły się egzaminy zewnętrzne, jednakowe dla całej populacji młodzieży i sprawdzane przez egzaminatorów zewnętrznych. Natomiast od roku szkolnego 2009/2010 zgodnie z decyzją władz oświatowych egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym jest obowiązkowy dla każdego ucznia, który postanowi do tego egzaminu przystąpić.

ŁUKASZ SŁONIOWSKI - Rakietą do lepszej edukacji
Model rakiety napędzany sprężonym powietrzem startujący w niebo z głośnym świstem. Wiewiórka z patyczków i papieru latająca korytarzem szkolnym. Balony pęczniejące od drożdży i gazu z coca-coli. W taki czy nawet bardziej nietypowy sposób kończą się zajęcia… w ramach programu INTERBLOK w Społecznym Gimnazjum nr 7 w Krakowie. Jest to innowacyjny program nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, w ramach którego uczniowie przyswajają wiedzę bez pomocy książek, eksperymentują i budują prototypy przeróżnych urządzeń.

EDYTA DOŁĘGA - Nocny maraton naukowy w Zespole Szkół nr 1 w Olkuszu

HALINA OSIŃSKA - O roli teatru szkolnego – spojrzenie praktyka

AGNIESZKA MARZĘCKA - Akademia Młodego Florysty – kreatywna forma spędzania czasu wolnego uczniów

- OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W KRAKOWIE NFORMUJE

JERZY MATWIJKO - Matematyczne sukcesy i porażki uczniów na sprawdzianie w 2010 r.

URSZULA MAZUR - Matematyczne sukcesy i porażki uczniów na egzaminie gimnazjalnym w 2010 r.

ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE - Nauczanie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

- TWÓRCZOŚĆ ARTYSTYCZNA UCZNIÓW – Akademia Młodego Florysty

JACEK KOWALSKI - Wiersze