Numer 4/102 / 2011- OD REDAKCJI

BARBARA SMOTER - Niwelowanie dysproporcji w dostępie do technologii informacyjno-komunikacyjnych w kontekście działań szkoły

EWA MALICKA - „Akademia Młodych Matematyków” inspiracją matematycznej aktywności ucznia
„Akademia Młodych Matematyków” inspiracją matematycznej aktywności ucznia
Koncepcja uczenia się przez całe życie (OECD – Paryż 1996) obejmuje rozwój indywidualny i rozwój cech społecznych we wszystkich formach i wszystkich kontekstach. Podkreśla się w niej potrzebę przygotowywania i zachęcania wszystkich dzieci do nauki przez całe życie, już od wczesnego wieku. Celem strategicznym rozwoju procesu kształcenia ustawicznego i uczenia się w ciągu całego życia jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju osobowości, stymulowanie innowacyjności i kreatywności człowieka.
Współczesny nauczyciel matematyki nie może poprzestać na nauce algorytmów i ćwiczeniu sprawności, wprowadzaniu nowych twierdzeń i ich dowodzeniu. Powinien potrafić tworzyć projekty poprawne pod względem dydaktycznym i merytorycznym, eksperymentować, wprowadzać ucznia w wiedzę użyteczną, aktualną.


MARIA PANZ - Zbiór zadań jako pomoc dla ucznia w pokonywaniu trudności przed sprawdzianem oraz egzaminem gimnazjalnym
Zbiory zadań towarzyszą nauczycielom i uczniom od dziesiątek lat. Nauczyciel, aby uczyć, ćwiczyć rozumienie czy dobrze utrwalać wiedzę uczniów, spisywał trafne przykłady oraz grupował je tak, aby wspierać matematyczny rozwój swoich podopiecznych, uwzględniając zarówno ich potrzeby, jak i możliwości poznawcze. Zatem ważnym elementem budowanego warsztatu pracy nauczyciela są właśnie zestawy różnych zadań, na których opiera on swoje nauczanie. Dobrze dobrane zadania często krążyły między współpracującymi ze sobą nauczycielami, a z czasem doczekały się druku i stały się dostępne dla wielu innych, a szczególnie dla tych, którzy rozpoczynali swoją nauczycielską pracę. Koniec XX i początek XXI w. to czas wielu zmian w polskim systemie oświaty, można powiedzieć nawet, że zbyt wielu, co nie sprzyja dobrej, spokojnej pracy z uczniami. Aby umożliwić nauczycielom szybkie wdrażanie zmian powstawały grupy robocze nauczycieli organizowane przez doradców metodycznych lub w ramach Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki, które opracowywały zbiory przykładowych zadań, spełniających wymagania wdrażanych egzaminów zewnętrznych.

PIOTR KRZYSZTOFORSKI - Platforma Moodle jako uzupełnienie kształcenia stacjonarnego
E-learning to nowoczesna forma nauczania, w której wykorzystuje się wszelkie dostępne media elektroniczne, w szczególności sieć Internet oraz inne technologie: taśmy audio/wideo, telewizję interaktywną. E-learning najczęściej kojarzony jest z nauczaniem, w którym stroną przekazującą wiedzę i egzaminującą jest komputer, dlatego też często nazywa się go nauczaniem na odległość (ang. distance learning), w którym brak fizycznego kontaktu z nauczycielem. Istota wyższości e-learningu nad innymi metodami polega na przeniesieniu środka ciężkości w nauczaniu z nauczyciela na osobę uczącą się. Nauczanie takie może być stosowane zarówno jako forma podstawowa, jak i komplementarna do nauczania tradycyjnego.

BEATA ĆWIERTNIA, ANNA LISZKA - Moja mała i wielka ojczyzna

DOROTA STONO, DANUTA SYGNAROWICZ - Bez historii naród się zmieni w bezimienny kraj

MARTA PANEK - Cudze chwalicie, swego nie znacie

CZESŁAW WRÓBEL - Forum Młodzieży z Polski i Niemiec „Pamięć buduje przyszłość”

- OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W KRAKOWIE NFORMUJE

MAŁGORZATA BOBA, MARIA MICHLOWICZ - O różnych sposobach oceny jakości pracy szkoły

ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE - Innowacje i kreatywność. Patriotyzm i wychowanie obywatelskie

MUZEUM NARODOWE W KRAKOWIE ZAPRASZA - „Na wysokiej połoninie”. Sztuka Huculszczyzny – Huculszczyzna w sztuce w 40-rocznicę śmierci Stanisława Vincenza

DARIA GRODZKA - Krakowska prezentacja gry edukacyjnej pt. „Kolejka”

KOMUNIKATY - Rozstrzygnięcie konkursu MCDN pt. „Kreatywny nauczyciel”

- Zaproszenie na konferencję pt. „Katyń – Golgota Wschodu”

MARCIN URBAN - Fraszki