Numer 6-7/104 / 2011- OD REDAKCJI

KRZYSZTOF GERC, AGNIESZKA PASTERNAK, MARTA JUREK - Autorytet nauczyciela w opinii młodzieży szkół krakowskich – studium empiryczne, cz. II

MAŁGORZATA WOJNAROWSKA - Ocenianie gimnazjalnego projektu uczniowskiego

MARIUSZ STINIA - Egzamin gimnazjalny z języka obcego 2012 w kontekście praktyki szkolnej
Dotychczasowy egzamin gimnazjalny z języka obcego był odbierany zarówno przez nauczycieli szkół gimnazjalnych, jak i ponadgimnazjalnych jako dalece niewystarczający. Dla nauczycieli szkół gimnazjalnych zadania, które w jego ramach mieli wykonać uczniowie, nie odzwierciedlały i nie sprawdzały pełni umiejętności, którymi powinien wykazać się uczeń gimnazjum. Nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych podkreślali natomiast, że brak określonych zadań obniża wartość rezultatów egzaminu jako uczciwej informacji, umożliwiającej rzetelną diagnozę umiejętności językowych ucznia u progu szkoły ponadgimnazjalnej. Rozporządzenie w sprawie oceniania Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. wprowadziło wiele istotnych zmian odnośnie przeprowadzania egzaminów zewnętrznych z języka obcego. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zmian na egzaminie gimnazjalnym z języka obcego ze szczególnym uwzględnieniem poziomu rozszerzonego.

RENATA FLIS - Plan Działań Wspierających dla uczniów z dysleksją rozwojową

JAN GŁĄBIŃSKI - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Cichem – „Szkoła Odkrywców Talentów”
Kopalnia talentów pod Tatrami
Redakcja szkolnego miesięcznika – jednego z najlepszych w Polsce, gratulacje od Justyny Kowalczyk za sukcesy w narciarstwie biegowym, wycieczki zagraniczne za najlepsze prace plastyczne. To tylko niektóre z sukcesów, jakie mają na swoim koncie uczniowie i ich nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Cichem. Ministerstwo Edukacji Narodowej przyznało placówce tytuł „Szkoła Odkrywców Talentów”. – „Rok Odkrywania Talentów to dobra okazja do pokazania działalności szkoły i jej bogatej oferty pozalekcyjnej dla naszych uczniów” – mówi Jan Głąbiński, dyrektor placówki. Uczniowie chętnie wybierają zajęcia z wychowania fizycznego. Przy szkole działa od 1996 r. Uczniowski Klub Sportowy „Krokus”. Uczniowie trenują pod fachową opieką Wojciecha Kosakowskiego, nauczyciela wychowania fizycznego. Niemal na każdej lekcji w okresie zimowym mali górale zakładają biegówki i szusują po okolicznych górkach.


ANNA ROGALA - Rok Odkrywania Talentów w Publicznej Szkole Podstawowej w Żegocinie

KAZIMIERZ BUDNIK - Jak dbamy o rozwój talentów w Społecznej Szkole Podstawowej nr 5 STO w Krakowie

PAULINA MIELNIK - Zespół Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu i jego miejsce na mapie Szkół Odkrywców Talentów

MARIA PANZ - Moje doświadczenia z realizacji projektu edukacyjnego w gimnazjum

TOMASZ STRACHANOWSKI - „Rekiny przedsiębiorczości pływają w Małopolsce”

DARIA GRODZKA - Znamy laureatów Małopolskiego Konkursu Interdyscyplinarnego „W.W. – Wiem Więcej”

KATARZYNA DZIGAŃSKA, MARCIN KLAG - „Aqueduct” – nabywanie kluczowych kompetencji poprzez edukację na rzecz dziedzictwa kulturowego

PIOTR HAPANOWICZ - Konkurs tematyczny „Tadeusz Kościuszko – żołnierz wolności”

- OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W KRAKOWIE INFORMUJE – PRZEMYSŁAW MAJKUT Powody wyboru szkoły gimnazjalnej w wypowiedziach rodziców, cz. II

- RECENZJE – BARBARA KLASIŃSKA Recenzja: Krystyna Duraj-Nowakowa Kształtowanie profesjonalnej gotowości pedagogów

- PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA POLECA – Nowości wydawnicze z zakresu psychologii

- KOMUNIKATY – Oferta MCDN w ramach MAŁOPOLSKIEGO DNIA UCZENIA SIĘ 8 czerwca 2011 r.

MARCIN URBAN - Fraszki