Numer 10/106 / 2011- OD REDAKCJI

EWA KURZEJA - Telewizja i jej wpływ na kształtowanie młodego odbiorcy

BARBARA SMOTER - Pozaszkolna działalność opiekuńczo-wychowawcza w społeczeństwie potransformacyjnym
W krajach wysoko rozwiniętych odsetek dzieci i młodzieży objętych edukacją równoległą odpowiada w dużej mierze przejawianej przez władze trosce o jakość kapitału ludzkiego. Wraz z nią pojawia się również dbałość o odpowiedni dobór środków publicznych przeznaczanych na stymulowanie rozwoju młodego pokolenia w toku zajęć pozaszkolnych, w stworzonych w tym celu instytucjach. Organizowaną w ich „murach” edukację traktuje się tym samym jako rodzaj inwestycji przynoszącej znaczące korzyści całemu społeczeństwu.

JAN WNĘK - Zagadnienie opieki nad dzieckiem we współczesnych polskich podręcznikach do historii wychowania

MARIA PANZ - O wprowadzaniu dyscypliny i utrzymywaniu uwagi podczas zajęć z uczniami

SABINA ŻMUDA, BARBARA ZBIGNIEWICZ - Jak oswoić Unię Europejską w szkole podstawowej
W wiosennych miesiącach 2011 r. Szkoła Podstawowa nr 2 w Spytkowicach przystąpiła do realizacji zadań kuratoryjnego programu „Polska Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej – 2011 r.” W tym celu podjęliśmy szereg działań, aby przypomnieć uczniom najważniejsze zagadnienia związane z UE.

ANNA SEMIK - Realizacja programu „Polska Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej” w Gimnazjum nr 2 w Andrychowie
1 lipca 2011 r. Polska objęła Prezydencję w Radzie Unii Europejskiej – to niezwykle ważny moment dla naszego państwa. By zrozumieć jego znaczenie Szkolny Klub Europejski działający w Gimnazjum nr 2 w Andrychowie podjął się szeregu działań mających na celu przybliżenie uczniom problematyki unijnej. Już w lutym jako opiekun Klubu napisałam krótki artykuł do szkolnej „Gim-zetki”, w którym starałam się w prosty i przystępny sposób wyjaśnić młodzieży, czym jest sama Prezydencja.

PIOTR CZAJOWSKI - SMS – szkoła marzeń. Szkoła Mistrzostwa Sportowego im. Józefa Kałuży i Henryka Reymana w Krakowie

AGNIESZKA MARZĘCKA - „O przyrodę dbamy, zdrowsze życie mamy”

EWA PAŁUCKA - Baśnie. Zajęcia w bibliotece dla uczniów klas IV–VI szkoły podstawowej, w ramach współpracy z nauczycielem języka polskiego

KRYSTYNA DYNOWSKA-CHMIELEWSKA, JANUSZ STASZEK - Wakacyjne zajęcia dla uzdolnionych uczniów w ramach projektu DiAMEnT

AGNIESZKA ZABIELSKA - Święci patroni nauki i wychowania

TERESA SZAKIEL - Miejska Biblioteka Publiczna w Oświęcimiu w nowym budynku

ALINA KRÓL - Losy absolwentów krakowskich gimnazjów realizujących program DSD

DOROTA JĘDRUCH - Co kryje się w tym pudełku? O lekcjach w Muzeum Narodowym w Krakowie

- Lekcje muzealne: Turner. Malarz żywiołów

- PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA POLECA – Unia Europejska

- KOMUNIKATY

- Akademia Historii Najnowszej

- Prenumerata „Hejnału Oświatowego”

- Konkurs „Kreatywny Nauczyciel”

MARCIN URBAN - Fraszki

JACEK KOWALSKI - Wiersz „Jesień”