Numer 2/110 / 2012OD REDAKCJI -

KATARZYNA SMOTER - O roli działań szkoły w aspekcie realizacji postulatów Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej
Pokolenia różnią się między sobą nie tylko wiekiem, lecz także poglądami, podejściem do świata i planami życiowymi. Różnice te mogą okazać się pomocne lub szkodliwe , sprzyjające lub zagrażające. W swej negatywnej postaci objawiać się będą w konflikcie pokoleń. W pozytywnej zaś – w podejmowanych przez ludzi młodych i starszych próbach szukania punktów jednoczących i umożliwiających nie tylko pokojowe współbycie, ale i owocną współpracę dla jakiejś idei. To ostatnie podejście staje się niezwykle ważne w związku z narastającą dziś potrzebą budowania dialogu międzypokoleniowego. Podyktowana jest ona nie tylko zmianami demograficznymi związanymi z nieuchronnym starzeniem się polskiego społeczeństwa czy próbą odstereotypizowania starości, postrzeganej często jako czas zniedołężnienia, bierności i nieprzydatności społecznej. Równie ważnym będzie tu zbudowanie „pomostu” tworzącego się dzięki rodzącej się solidarności między osobami młodymi i starszymi. Ta ostatnia bowiem ma fundamentalne znaczenie dla kształtowania się zdrowych społeczności ludzkich .

JAN WNĘK - Popisy publiczne w Liceum w Krzemieńcu jako przykład współpracy szkoły z rodziną w okresie niewoli narodowej

JOANNA IGNATOWICZ - Pedagog szkolny jako inicjator i koordynator współdziałania wychowawczego
Wychowanie należy do procesów, którymi żywo interesują się nie tylko osoby, które profesjonalnie zajmują się pracą pedagogiczną, lecz także ludzie niezwiązani bezpośrednio z działalnością wychowawczą. Fala ostrej, bywa, że bezkompromisowej krytyki szkoły jako instytucji centralnej w systemie oświaty, zarówno w Polsce, jak i w całym świecie wyraża pragnienie ciągłej modernizacji jej pracy oraz dostosowania do przemian cywilizacyjnych . Od pedagogów i nauczycieli wymaga się wysoce rozwiniętych kompetencji oraz nakłada się na nich liczne obowiązki. Oczekiwania społeczne formułowane wobec pedagogów są efektem pojmowania roli i funkcji tej grupy zawodowej. Ale czy pedagog szkolny to zawód, który można oceniać w kategoriach ujęcia technologicznego, którego autorzy za główną kategorię w odniesieniu do nauczyciela, pedagoga, wychowawcy uważają kompetencje, a w zupełny sposób pomijają jakiekolwiek predyspozycje osobowościowe ? Już na wstępie rozważań na ten temat nasuwa się wątpliwość. O pedagogu myśli się bowiem w kategoriach misji, pasji, powołania, a więc postawy, którą jesteśmy skłonni umieścić wyżej w hierarchii niż wąsko rozumiany profesjonalizm determinowany wiedzą i umiejętnościami

KS. MAREK STUDENSKI - Kategorie wychowania człowieka jako osoby w myśli Karola Wojtyły – papieża Jana Pawła II
KBohaterka popularyzującej wiedzę filozoficzną, skierowanej do młodzieży książki J. Gaardera Świat Zofii, otrzymuje tajemniczy list. Jego autor chce skłonić adresatkę, a poprzez nią wszystkich czytelników do zainteresowania refleksją filozoficzną: „Otwierając furtkę do swojego ogrodu Zofia zajrzała do skrzynki na listy. Na ogół było w niej mnóstwo reklam i kilka wielkich kopert do matki. Zofia zwykle kładła gruby plik poczty na kuchennym stole, potem szła na górę do swojego pokoju i zabierała się do odrabiania lekcji. Dziś w skrzynce leżał tylko jeden nieduży list – i był do Zofii.

ANNA KAPUSTA - Czego babcia i dziadek (na)uczyli wnuki? Kilka refleksji o mapie uczniowskich myśli …

KAMILA KNOL - Normatywność online. Czy młodzież przestrzega norm w sieci?

BARBARA SZELĄG - Obserwacja zajęć w wewnętrznym nadzorze pedagogicznym dyrektora przedszkola

ŁUKASZ SŁONIOWSKI - INTERBLOK – innowacyjny program nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

HALINA BOCHNIAK - Scenariusz zajęć „Jak zbudować model wulkanu, z którego wypływa lawa?”

URSZULA DUDZIK, ELŻBIETA PAWLIŃSKA - „Młodzi dla starszych” – na etapie edukacji wczesnoszkolnej

EWA KNAP - Dzień Babci i Dziadka 2011

DOROTA SOWA - Między pokoleniami

AGNIESZKA NOWAK - Jak realizujemy idee „młodzi dla starszych” w naszej szkole

EDYTA DOŁĘGA - „Historia – świadek czasu, światło prawdy, życie pamięci, nauczycielka życia, zwiastunka przyszłości”

IWONA RAMS - II Nocny Maraton Naukowy w ZS nr 1 im. Stanisława Staszica w Olkuszu

KAROLINA WZOREK - Polska Szkoła Sobotnia im. Janusza Korczaka w Glasgow

AGNIESZKA MARZĘCKA - Dziadek, babcia i pszczoły. Kartka z pamiętnika 21.01.2012

ANNA KAPUSTA - Miniatury literackie

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA POLECA - Wychowanie do wartości. Relacje międzypokoleniowe

GRAŻYNA POLAK - Konferencja „Pedagogika wartości w nauczaniu Jana Pawła II”

DARIA GRODZKA - Tygodnik „Źródło” ma 20 lat!

TWÓRCZOŚĆ ARTYSTYCZNA UCZNIÓW - Galeria prac laureata konkursu fotograficznego „Krakowski spacer z wierszem”