Numer 6-7/114 / 2012- OD REDAKCJI

KRZYSZTOF CIPORA - Gry edukacyjne w rozwijaniu elementarnych zdolności matematycznych uczniów
Uwagi wstępne
Zastosowanie komputerowych gier edukacyjnych jest wartościowym dodatkiem do kształcenia zdolności matematycznych w klasie szkolnej. Wyniki badań w zakresie psychologii poznawczej i neuronauki wskazują na duże znaczenie elementarnych zdolności matematycznych (liczenia, szacowania wielkości/liczebności) zdobywanych na przełomie edukacji przedszkolnej i szkolnej w dalszym rozwoju kompetencji matematycznych . Na tym etapie, zwłaszcza u dzieci, u których pojawiają się problemy z liczeniem (łącznie z rozwojową dyskalkulią), istotne jest dostarczenie intensywnego treningu w zakresie obliczeń pamięciowych i automatyzacji przetwarzania informacji liczbowych. Dobre opanowanie prostych operacji arytmetycznych ma kluczowe znaczenie dla zdobywania dalszej wiedzy i umiejętności matematycznych. W warunkach szkolnych nauczyciel nie zawsze ma możliwość, by poświęcić wystarczająco dużo czasu i uwagi dzieciom, które wykazują problemy z liczeniem. W takiej sytuacji dobrym rozwiązaniem wydaje się wykorzystywanie odpowiednio dobranych gier edukacyjnych.


STEFAN OLAJOSSY - Rola pedagoga szkolnego w procesie uzyskiwania przez uczniów wsparcia materialnego
Ze względu na charakter udzielanej przez pedagoga szkolnego pomocy, w jego pracy z uczniami wyróżnić możemy problemy dydaktyczne i wychowawcze1. Oprócz nich występują także i te odnoszące się do opieki, których wyznacznikiem są m.in. działania w zakresie czynności mających na celu doprowadzenie do otrzymywania przez młodzież znajdującą się w ubóstwie środków finansowych2. Na samym początku należałoby jednak dokonać sprostowania odnoszącego się do tytułu artykułu, który jest jedynie skrótem myślowym funkcjonującym w tej problematyce, ponieważ osiągane przez rodzinę środki nie są kierowane bezpośrednio do dzieci tylko do ich rodziców lub opiekunów prawnych. Wymienione podmioty mają jednak obowiązek przeznaczać otrzymany zasiłek dla swoich podopiecznych.

BARBARA SMOTER - Mniejszość romska w szkole XXI wieku – ku przekraczaniu barier w integracji

KS. MARCIN KAZNOWSKI - System prewencyjny w internacie. Wyzwania i szanse

MARIA WRÓBLEWSKA - Słów kilka o systemie wychowawczo-prewencyjnym świętego Jana Bosko

TERESA SZAKIEL - Co każdy kierownik wycieczek szkolnych wiedzieć powinien

JOANNA GLIŃSKA - ,,Obcość zaczyna się nie na brzegu oceanów, ale na granicy skóry”

KRYSTYNA KOTULA, ZOFIA ROJEWSKA - Hortikuloterapia w pracy z dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami

IWONA DURAN, EWA GIERACKA - Mali Artyści – jak inspirować dzieci do twórczości

HALINA KŁONICA, MONIKA NODZYŃSKA - Dziecko – Widzem, Twórcą i Aktorem

JAN GŁĄBIŃSKI - Szkolne pis(ma)ki

AGNIESZKA MARZĘCKA - Zdrowa lokata – lokata długoterminowa

DARIA GRODZKA - Finał trzeciej edycji Konkursu „Kreatywny Nauczyciel”

MAREK WASIAK - Chciałbym, abyśmy byli świadomie dumnymi Polakami...

ANNA SURMA - Konkurs „O wolność Rzeczypospolitej”, czyli nowe drogi kształcenia młodych w muzeum

ARTUR JACHNA - „Bon Kultury” w Muzeum AK

JADWIGA ZARAJCZYK - Wiersze

TWÓRCZOŚĆ ARTYSTYCZNA UCZNIÓW - Galeria prac laureata konkursu fotograficznego „Krakowski spacer z wierszem”