Numer 10/116 / 2012DAMIAN CISOWSKI - Aksjomatyzacja matematyki w szkołach ponadgimnazjalnych
Szkoła ponadgimnazjalna jest etapem edukacyjnym przygotowującym wielu spośród swoich abiturientów do podjęcia studiów. Stąd również na tym poziomie nauczania zmienia się nieco podejście do nauczanych uprzednio treści programowych. Również spojrzenie na matematykę jako naukę ewoluuje w stosunku do poprzednich lat i etapów. Aby dobrze, efektywnie i co najważniejsze poprawnie wprowadzić uczniów w świat królowej nauk, należy rozpocząć edukację od logicznych podstaw tejże nauki. Przedstawienie choćby w zarysie aksjomatyzacji matematyki ułatwia bowiem prawdziwe zrozumienie jej natury oraz pomoże uczniom w poszerzaniu naukowych horyzontów w późniejszych latach edukacji.

KRYSTYNA KALISZEWSKA - Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole i placówce oświatowej (po roku obowiązywania nowych przepisów)
Od 1 września 2011 r. organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, w gimnazjach, szkołach specjalnych, oddziałach specjalnych w szkołach ogólnodostępnych i placówkach była realizowana zgodnie z nowym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Po roku obowiązywania rozporządzenia czas na sprawdzenie efektów.

ALICJA KAPCIA - O pomocy psychologiczno-pedagogicznej słów kilka

JOANNA IGNATOWICZ - Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w gimnazjum z perspektywy pedagoga szkolnego

MARIA PUŁCZYŃSKA - Idee i działania Janusza Korczaka a współczesna rzeczywistość

AGNIESZKA ZABIELSKA - Dawne szkolnictwo parafialne a współczesne szkolnictwo katolickie w Krakowie

ANNA URBAŃSKA - Koncepcja wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli w IX Liceum Ogólnokształcącym im. Z. Wróblewskiego w Krakowie

MAŁGORZATA KULESZA, MARIA MADEJ - Sukcesy XIII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie w konkursie EDUinspiracje 2012

ANNA KRZEMIŃSKA-KACZYŃSKA, EDYTA ZAJĄC - Innowacyjne działania edukacyjne w Kolegium Europejskim w Krakowie

JADWIGA KIEŁBUS - Praca z dzieckiem zdolnym już w przedszkolu

KRYSTYNA DYNOWSKA-CHMIELEWSKA, JANUSZ STASZEK - Forum Młodych Talentów w Zakopanem

DARIA GRODZKA - Pasje nauczyciela inspiracją dla ucznia

JADWIGA ZARAJCZYK - Wiersz

MUZEUM ARMII KRAJOWEJ ZAPRASZA - ARTUR JACHNA Rekonstrukcje historyczne na nowej ekspozycji stałej Muzeum AK jako środki dydaktyczne

- RECENZJA – JOANNA IGNATOWICZ – Pedagogika ogólna a teoria i praktyka dydaktyczna

- PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W KRAKOWIE POLECA – Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole i placówce oświatowej

DARIA GRODZKA - II Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski

- KOMUNIKATY - Konkurs „Kreatywny Nauczyciel” w roku szkolnym 2012/2013

- OD REDAKCJI