Numer 11/117 / 2012MONIKA SZCZYGIEŁ - O duszy nauczycielstwa – 100 lat później. Refleksje o ideach Jana W. Dawida
Wydawać by się mogło, że w szybko zmieniającym się świecie wciąż potrzeba nowych idei i zasad wyznaczających drogę nauczycielstwu, a te głoszone przeszło 100 lat temu traktować można jako przestarzałe i utopijne. Otóż nic bardziej błędnego. Powrót na drogę wartości jest konieczny, aby nauczycielstwo nie zatraciło pierwotnego sensu. Napisany przez Jana Władysława Dawida w 1912 r. esej O duszy nauczycielstwa jest nadal aktualny, a nawet na aktualności zyskuje. Jego rozprawa o duszy nauczycielstwa stanowi zbiór zasad i idei, którymi powinien się kierować nauczyciel w codziennej pracy. J. W. Dawid przedstawia cechy, którymi powinien odznaczać się nauczyciel. Jest to esej o wartościach podstawowych, które stanowią o istocie człowieczeństwa, a w tym wypadku nauczycielstwa.

AGNIESZKA ZABIELSKA - Kreatywność w malarstwie i grafice jako wyraz interpretacji dzieła zarówno przez twórcę jak i odbiorcę
W związku z tegoroczną edycją Konkursu Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli „Kreatywny Nauczyciel” podjęłam próbę rozpoznania znaczenia kreatywności w sztuce, a w szczególności w malarstwie, ponieważ właśnie w tej dziedzinie widać, jak bardzo powiązana jest ona z talentem, natchnieniem wywołując różne emocje poprzez barwy, kształty, czasem różnorodność planów, postaci, ponieważ pojęcie obrazu „nie oznacza malowidła na desce czy płótnie, lecz przedmiot idealny, kształtowany w jakimś momencie przez wyobraźnię indywidualnego człowieka, jako wyraz pewnych treści wspólnych jakiejś grupie, przekazywany następnie środkami właściwymi dla rozmaitych dziedzin kultury i stający się elementem świata społecznej wyobraźni”. Efekty mojej pracy mnie samą zaskoczyły i zainspirowały do pozostawienia ich w formie pisanej jako pewnego rodzaju wskazówek dydaktycznych w pracy z dziećmi, młodzieżą czy studentami.

SYLWIA JASKUŁA - Mutualizm ewaluacji i diagnozy edukacyjnej

JULIA KŁOCZKO - Wykorzystanie diagnozy i terapii logopedycznej do rozwijania procesów poznawczych dziecka i poszerzania wiedzy rodziców

ANNA STUDZIŃSKA - ,,Młodzi i Przedsiębiorczy”

DANUTA HAŚNIK - Kształtowanie postaw przedsiębiorczych u uczniów

EWA DOLNIAK-KACZMARCZYK - Wiersz

JOLANTA WÓJCIK - „Cichy przewodnik” po krainie przedsiębiorczości

ANNA GORYCKA - Szkoła Podstawowa w Raciborsku – 120 lat pracy dla środowiska lokalnego

AGNIESZKA MARZĘCKA - „Recepta na zdrowie w każdej polskiej głowie”

MARIA PUŁCZYŃSKA - Korczakowska Republika Dziecięca Dyliniarnia – działalność wychowawcza na rzecz rodzin i dzieci

MAREK RYGLEWICZ - Sekcja Turystyki Rowerowej na rajdzie PTTK

DOROTA SOWA - Technika swobodnych tekstów

- RECENZJA – WANDA SILEZIN Kim są dziś wnuki Freineta?

JADWIGA ZARAJCZYK - Wiersze

- PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W KRAKOWIE POLECA – Nowości wydawnicze z zakresu przedsiębiorczości

AGNIESZKA ZABIELSKA - IX Toruńskie Spotkania Dydaktyczne

- KOMUNIKATY – Konkurs „Kreatywny Nauczyciel” w roku szkolnym 2012/2013