Numer 12/118 / 2012OD REDAKCJI -

KRZYSZTOF JUREK - Egzamin gimnazjalny z historii. Obserwacje i wnioski

MARIOLA TRACZ - Diagnoza osiągnięć uczniów z geografii na egzaminie gimnazjalnym – refleksje dla praktyki edukacyjnej

BOŻENA MAYER-GAWRON - Motywowanie nauczycieli do pracy edukacyjnej poprzez środki zewnętrzne w celu podniesienia jakości pracy szkoły
Zbliża się ostatni rok 2013 aplikowania wniosków do programu Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie” (Lifelong Learning Programme), programu z dziedzin edukacji i doskonalenia zawodowego. Program ten przewidziany jest na lata 2007–2013 i zawiera wiele rozmaitych działań adresowanych do uczniów, nauczycieli, studentów, firm, instytucji samorządowych, osób pracujących i poszukujących pracy, ludzi dojrzałych.
Zachęcam wszystkich dyrektorów szkół, zwłaszcza dyrektorów szkół zawodowych, by skorzystali z ostatniej szansy aplikowania wniosków w roku 2013. Projekty z podprogramów tematycznych Comenius czy Leonardo da Vinci z programu „Uczenie się przez całe życie” są wspaniałymi środkami motywującymi nauczycieli do działania na rzecz uczniów, szkoły, własnego rozwoju, podnoszenia jakości pracy ucznia, nauczyciela oraz szkoły. Nowoczesny dyrektor szkoły, to dyrektor, który kieruje i zarządza szkołą poprzez jakość, motywuje nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i kieruje ich na szkolenia krajowe, jak i zagraniczne, aplikuje wnioski do programów zewnętrznych, np. unijnych, by zdobyć środki finansowe na szkolenia dla swoich pracowników, uczniów. Proponuję zacząć od wniosku na wizytę przygotowawczą.


DOROTA KOCZUR - Dobre praktyki dotyczące promocji krakowskiego szkolnictwa zawodowego na przykładzie działań podjętych w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie
Realia gospodarki wolnorynkowej, niestety, nie ominęły również placówek oświatowych. Szkoły, w niektórych aspektach swojego funkcjonowania, przypominają przedsiębiorstwa, których pozycja na rynku, a często nawet byt, zależne są od wizerunku wykreowanego w bliższym i dalszym środowisku. Placówki oświatowe, z wyłączeniem wyższych uczelni, są z reguły instytucjami non profit, jednak mimo to ich promocja jest niezwykle istotna. Uczeń nie tylko często nazywany jest odbiorcą czy klientem usług edukacyjnych, ale bywa również traktowany jako klient różnego rodzaju zakładów usługowych. Ta, niestety przykra prawda związana z zabieganiem o klienta do jednych szkół dotarła wcześniej, do innych później, dziś jest już powszechnie znana. Wśród placówek oświatowych zabiegających od kilku lat o uczniów były nie tylko takie, które próbowały rozwiązać problem z naborem, lecz również takie, które chciały, aby wybierali je uczniowie utalentowani, ambitni, osiągający dobre wyniki w trakcie egzaminu gimnazjalnego. Jedną ze szkół, w której bardzo szybko odkryto wspomnianą prawdę, jest Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie.

MARTA JANECZEK - Ekonomia szkoły – wyzwania i perspektywy

KARINA STĘPIEŃ - Moja „podróż w czasie” w poszukiwaniu nauczycieli z pasją

ROMAN FICEK - Król Maciuś I w sercach dzieci

ARTUR JACHNA - Konferencja dla nauczycieli w Muzeum Armii Krajowej

MIROSŁAW CHOLEWIŃSKI - Jak studiować skutecznie?

- PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W KRAKOWIE INFORMUJE

ANNA KRUK-GRUCA - 90 lat Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

- Nowości wydawnicze z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

BARBARA DURMAŁA - Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń

DARIA GRODZKA - Czas podsumowań

EWA DOLNIAK-KACZMARCZYK - Wiersze

- KOMUNIKATY – Oferta prenumeraty „Hejnału Oświatowego”

- Dodatek informacyjny nr 1/2012 dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych
OD REDAKCJI
JADWIGA JANOWSKA Kontrola zarządcza w oświacie. Na co szczególnie powinien zwrócić uwagę przy kontroli zarządczej dyrektor szkoły i placówki oświatowej
DARIA GRODZKA Najważniejsze to wiedzieć, po co się jest dyrektorem – rozmowa z dr. Antonim Jeżowskim, twórcą Instytutu Badań w Oświacie, profesorem nadzwyczajnym, m.in. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie
KRYSTYNA DYNOWSKA-CHMIELEWSKA Projekt DiAMEnT szansą dla edukacji