Numer 1/119 / 2013- OD REDAKCJI

DOROTA GRĄDALSKA - Optymista w szkole
Optymiści górą! Pogląd, że optymizm wpływa na dobrostan człowieka i jego osiągnięcia, znany jest od starożytności. W ostatnich czasach twierdzenie to zostało także udowodnione empirycznie przez dość liczne badania eksperymentalne. Obracając się w kręgu zagadnień związanych ze szkołą i wychowaniem, warto zapytać, jakie znaczenie ma optymizm dla szkolnych wyników ucznia.
Na początku należy zaznaczyć, że nie istnieje tylko jeden rodzaj optymizmu, który byłby uniwersalny i identyczny dla wszystkich. Optymizm zależy bowiem od oczekiwań osoby i tego, czego ona dla siebie pragnie. Składają się na niego charakterystyczne dla jednostki komponenty emocjonalne, uczuciowe i poznawcze.


WIOLETTA KOZAK, MAŁGORZATA LATOCH-ZIELIŃSKA - O interpretacji na egzaminie z języka polskiego. Dylematy polonisty

SONIA CZAJKOWSKA–STACH - Certyfikat „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”
Szkoła Podstawowa nr 126 im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie przystąpiła do udziału w projekcie „Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa – Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” jesienią 2010 r. Celem udziału w projekcie było obudzenie wśród społeczności szkolnej świadomości dotyczącej bezpieczeństwa, tworzenie ciągłości działań profilaktycznych, prowadzenie działań poprawiających bezpieczeństwo infrastruktury wewnętrznej i zewnętrznej. Przystąpienie do projektu było wspólną decyzją Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego i Pracowników administracyjno-obsługowych.

BARBARA DEC, DOROTA STANISZEWSKA - Szkoła Podstawowa nr 88 w Krakowie – bezpieczną szkołą z certyfikatem „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”

NATALIA NAWALANY - Bezpieczeństwo dzieci jest najważniejsze

MAŁGORZATA WOJNAROWSKA - więcej Nauczyciele klas łączonych potrzebują wsparcia

KLAUDIA DUDEK - W małej szkole ...Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Glichowie

JULIA MIŚKOWICZ - Klasy łączone

JOLANTA KOSAŁA - Praca w klasach łączonych

MAŁGORZATA KULESZA - Wizyta studyjna w Finlandii

ELŻBIETA WAŚKO, ROMAN STASZCZYK - Matematyczne pokłosie Euro 2012 z postawami uczniów w tle

JOANNA PETER - Czego możemy dowiedzieć się o szkole dzięki EWD? Cz. I

GRZEGORZ SZYMANOWSKI - Powstanie styczniowe po 150 latach

IWONA RAMS - Cykliczny Festiwal Muzyki Klasycznej 2012 dla Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Olkuszu

BARBARA KIEROŃSKA, IWONA GŁÓWCZYK - XX Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Gromniku

- PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W KRAKOWIE POLECA – Klasy łączone

- MUZEUM ARMII KRAJOWEJ ZAPRASZA – Konkurs Muzeum AK „Zachować dla przyszłych pokoleń – poszukujemy miejsc związanych z walką o niepodległość Polski”

- KOMUNIKATY – Oferta prenumeraty „Hejnału Oświatowego”