Numer 2/120 / 2013- OD REDAKCJI

Małgorzata Kaliszewska - Freinet w przedszkolu, część I
Zdaję sobie sprawę, iż temat jest rozległy i jeden kilkustronicowy szkic nie jest w stanie sprostać zamiarowi opisania zjawiska obecności elementów pedagogiki Celestyna Freineta w niektórych polskich przedszkolach. Ponieważ jednak zauważa się brak istotnych publikacji na ten temat, niech ta garść informacji póki co wypełni istniejącą lukę. Osoba i dorobek francuskiego pedagoga Celestyna Freineta są w Polsce znane , dlatego pominiemy ich charakterystykę, skupimy się natomiast na wybranych technikach, lubianych szczególnie przez nauczycielki przedszkoli, by w końcu opisać specyfikę przedszkola, które można by nazwać w pełni freinetowskim.

Barbara Smoter - Wspomaganie startu szkolnego dziecka w świetle nowych inicjatyw społeczno-edukacyjnych
Wiek przedszkolny to czas najszybszych przemian ilościowych oraz jakościowych, jakie mają miejsce w życiu człowieka. Intensywnemu rozwojowi psychicznemu i fizycznemu towarzyszy ogromna podatność na oddziaływania dydaktyczno-wychowawcze . Uzasadnieniom konieczności włączania nauki przedszkolnej na jak najwcześniejszym etapie życia z pomocą przychodzą analizy wiążące się z potencjałem rozwojowym dzieci. Kładzie się w nich nacisk na to, iż do piątego roku życia dziecko osiąga około 80% wydolności intelektualnej dorosłego. Okres przedszkolny ma zatem kluczowe znaczenie dla rozwoju człowieka określając w znacznej mierze jego szanse na odniesienie życiowego sukcesu . Trzeba też pamiętać o interakcjach społecznych nawiązywanych w tym okresie życia – liczba tych ostatnich zwiększa się, a one same różnicują szczególnie dzięki możliwościom stwarzanym przez edukację przedszkolną .

Barbara Szeląg - Wspieranie rozwoju dziecka młodszego, obniżenie wieku szkolnego do lat sześciu

Urszula Dudzik, Elżbieta Pawlińska - Umiejętności nauczyciela w pracy z dzieckiem 5- i 6- letnim

Ewa Woniakowska - Wspomaganie dzieci przedszkolnych w ich rozwoju

Aneta Bogacz, Edyta Kukuła, Władysława Malczyk - Budowanie dobrych relacji rodzic – nauczyciel

Iwona Duran, Ewa Gieracka - Przedszkolaki – „orły, które nie wchodzą na górę schodami”. Wspieranie rozwoju dziecka 5- i 6-letniego

Karina Stępień - „Mamo, Tato, chcę pojechać na Zielone Przedszkole” – realizacja podstawy programowej podczas wycieczek

Jadwiga I. Kiełbus - Przyjaźnie z przedszkola do szkoły – wspieranie rozwoju dziecka 5- i 6-letniego

Edyta Kubień - Dziecko 6-letnie w szkole

Janusz Staszek - Projekt DiAMEnT – „Najlepszą inwestycją w człowieka 2012”

- OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W KRAKOWIE INFORMUJE – Joanna Peter, Czego możemy dowiedzieć się o szkole dzięki EWD? Część II.

Artur Jachna - Konferencja „Powstanie Styczniowe jako dziedzictwo historyczne Małopolski”