Numer 4/122 / 2013- OD REDAKCJI

Daria Grodzka - Przyszła szkoła będzie w większym niż obecnie stopniu skoncentrowana na uczniach – rozmowa z prof. zw. dr. hab. Józefem Kuźmą

Wanda Papuga - Komunikacja dla współdziałania

Kamila Knol-Michałowska - Podstawy teoretyczne koncepcji promocji zdrowia w szkole

Bożena Makowska - Wiodąca rola wychowania fizycznego w realizacji edukacji zdrowotnej w szkole
Artykuł adresowany jest przede wszystkim do nauczycieli wychowania fizycznego. Zajęcia w ramach bloku „edukacja zdrowotna” w szkole powinni prowadzić tylko ci nauczyciele wychowania fizycznego, którzy czują się do tego przygotowani lub są gotowi doskonalić swoje umiejętności. W opracowaniu wskazano na ważną literaturę dla nauczycieli, która pozwoli lepiej poznać zadania związane z realizacją edukacji zdrowotnej w szkole.

Justyna Adamiak - Edukacja zdrowotna w wychowaniu fizycznym
Coraz większa świadomość społeczeństwa dotycząca zagrożeń wywołanych chorobami cywilizacyjnymi stawia przed edukacją nowe wyzwania oraz przypisuje nauczycielom rolę promotorów zdrowia. Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie zagadnień dotyczących realizacji edukacji zdrowotnej w szkole zgodnie z założeniami zapisów ministerialnych.

Jolanta Szura, Anna Piotrowska - Edukacja zdrowotna w programie wychowania fizycznego w gimnazjum

Beata Staniczek - Już od przedszkola…

Monika Dzido - Po słonecznej stronie życia, czyli o zaletach oddziału przedszkolnego funkcjonującego przy szkole

Wanda Silezin - Edukacja prozdrowotna w edukacji wczesnoszkolnej. Z moich doświadczeń…

Dorota Sowa - Jak nauczyć dzieci, aby dbały o przyrodę – edukacja ekologiczna w Szkole Podstawowej nr 78 w Krakowie

Małgorzata Targosz - Zdrowie to nie tylko sport i ruch, ale również dbałość o środowisko

Aldona Rumińska - Zdrowie jako na najwyższa lokata na koncie naszego życia – w wychowaniu i edukacji

Małgorzata Molendowicz, Teresa Pres - Ekologia po bobowsku

Marek Ryglewicz - W nowosądeckim ELEKTRYKU uczą jak zdrowo i ekologicznie żyć

Agnieszka Marzęcka - Zdrowa inwestycja

- OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W KRAKOWIE INFORMUJE – Przemysław Majkut, Czego możemy dowiedzieć się o szkole dzięki EWD? Cz. IV.

- PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W KRAKOWIE POLECA
Edukacja ekologiczna i zdrowotna
I Ogólnopolskie Forum Bibliotek Pedagogicznych