Numer 6-7/124 / 2013- OD REDAKCJI

Daria Grodzka - Rok 2013 – rokiem Powstania Styczniowego – rozmowa z Kazimierzem Barczykiem, przewodniczącym Sejmiku Województwa Małopolskiego

Aleksandra Berkowicz - Autonomia – autonomizacja. Szkoła autonomiczna
W niniejszym artykule podjęto próbę naświetlenia zagadnienia autonomii na gruncie szkolnym. Formy „odgórnego” kierowania szkołą okazały się nieskuteczne z uwagi na specyfikę tej organizacji. Zainteresowanie tą tematyką związane jest z potrzebą demokratyzacji szkolnictwa i społeczeństwa oraz poprawy jakości edukacji. Model szkoły autonomicznej stanowi propozycję w kierunku doskonalenia placówek szkolnych.

Halina Wesołowska - Coachingowy styl zarządzania
Coaching wymaga od przełożonego, aby wierzył w potencjał swoich współpracowników i cały czas wspierał ich w osiąganiu, jak najlepszych wyników.

Sylwia Magiera-Peternek - „Jeśli chcesz nauczyć Johna matematyki, musisz znać matematykę i Johna”, czyli o korzyściach z tutoringu w edukacji ponadgimnazjalnej słów kilka

Iwona Ocetkiewicz - Czy współpraca rodziców ze szkołą jest skuteczna? Problemy partnerstwa edukacyjnego w szkole

Barbara Smoter - Rodzice i nauczyciele – od wzajemnych zależności do partnerstwa edukacyjnego

Wanda Papuga - Nauczyciele + rodzice = współpraca

Beata Drwal - Dobro i rozwój młodego człowieka wymaga współpracy rodziców i nauczycieli

Dorota Grądalska - Rola rodziców w przedszkolach i szkołach „Sternika”

Barbara Szeląg - Nie wielcy zwyciężają małych – lecz szybsi wolniejszych

Mariusz Stinia - Edukacja zawodowa przedmiotem europejskiej wymiany doświadczeń

Wiesława Krysa - Współpraca nauczyciela z rodzicami

Aldona Rumińska - Różaniec i jego tajemnice na spotkaniach z rodzicami

Anna Chronowska - „Ekoturyści” z sądeckiego ELEKTRYKA obchodzili Międzynarodowy Dzień Ziemi

Daria Grodzka - Zadaniem nauczycieli jest zainspirowanie dziecka do nauki, wytworzenie atmosfery, która zachęci je do działania – rozmowa z Joanną Białobrzeską, pedagogiem i autorką książek

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W KRAKOWIE POLECA - Zarządzanie placówką oświatową. Coaching

Piotr Hapanowicz - Wystawa „W bój lećmy zwyciężać…”. W 150. rocznicę powstania styczniowego

- KOMUNIKATY – Oferta prenumeraty „Hejnału Oświatowego”

- DODATEK INFORMACYJNY DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1/2/2013:
Każda szkoła chce mieć zadowolonych uczniów, rodziców i nauczycieli. Z Mariolą Berg, kierownikiem Filii Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu, specjalistą w zakresie kompleksowego wspomagania szkół, jakości w edukacji i nadzoru pedagogicznego rozmawia Daria Grodzka

Małgorzata Budzik - SORE u dyrektora, czyli kilka słów o zastosowaniu coachingu w badaniu potrzeb szkoły

Dorota Michalska-Niedenthal - Ostatnia oficjalna wizyta Pana Dyrektora OStD Wolfa-Dietera Stotza w X Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie